My Twitter Feed

April 2, 2015

Шинэ мэдээ

Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохио

IMG_0773

Нийслэлийн онцгой байдлын газраас зохион байгуулсан “Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохио” сэдэвт бэлтгэл сургалтанд Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газрын хамт олон хамрагдаж, дасгал сургуулилт хийлээ.

Дэлгэрэнгүй

Сургалт зохион байгуулагдлаа

20150324_104513

Өнөөдөр буюу 2015.03.24-ны өдөр Нийслэлийн онцгой байдлын газраас зохион байгуулсан “Гамшгийн үеийн зарлан мэдээллийн дохио ажиллах”, “Гамшгийн үеийн нүүлгэн шилжүүлэлт”, “Газар хөдлөлтийн тухай” сэдэвт сургалтанд Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газрын хамт олон идэвхитэй оролцлоо.  

Дэлгэрэнгүй

Cургалт зохион байгууллаа

IMG_4672

Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар, Монголын хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй, байгаль орчны нийгэмлэг /MOSHEA/ ТББ-тай хамтран ажиллах санамж бичиг, гэрээний дагуу гүйцэтгэгч  байгууллагуудын удирдлага, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал хариуцсан инженер,

Дэлгэрэнгүй