x
Зөв төлөвлөлт, чанартай
бүтээн байгуулалт, үр дүнтэй хяналт

Тохижилтын ажил хийгдэж дууслаа

Тохижилтын ажил хийгдэж дууслаа

Иргэдийн ая тухтай амьдрах орчин нөхцөлийг сайжруулах, нийтийн эзэмшлийн зам, талбайг засаж тохижуулах зорилгоор тохижилтын ажил хийгдэж байна.

Тодруулбал:

• Баянзүрх дүүргийн 31 дүгээр хороо нийтийн эзэмшлийн зам талбайд 3х3 сагсан бөмбөгийн талбай бий болгох ,явган хүний зам талбайн шинэчлэлт сандал, сүүдрэвч, хогийн сав байрлуулах, гэрэлтүүлэг, суурилуулах зэрэг ажлууд хийгдэж дууслаа.

• Баянзүрх дүүргийн 16 дугаар хороо нийтийн эзэмшлийн зам талбай гэрэлтүүлэх явган хүний зам засварлах, сандал сүүдрэвч хогийн сав байрлуулах, гэрэлтүүлэг суурилуулах ажлууд хийгдэж дууслаа.

Тендер