x
Зөв төлөвлөлт, чанартай
бүтээн байгуулалт, үр дүнтэй хяналт

Гамшгийн эсрэгсургалт боллоо

Гамшгийн эсрэгсургалт боллоо

“Улаанбаатар хотод газар хөдлөлтийн тохиолдож, онц байдал тогтоосон үеийн төрийн байгууллагын харилцан ажиллагаа” сэдэвт стратегийн сургуулилт 2023 оны 05 сарын 24-26-ны өдрүүдэд зохион байгуулахтай холбогдуулан Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын, Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх хэлтсийн мэргэжилтэн, Ахлах дэслэгч Б.Хишигдарь “Газар хөдлөлтийн гамшгийн эрсдлийг бууруулах, аюулгүй байдлыг хангах, тохиолдсон үед авах арга хэмжээ” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа.

Сургалтаар: Газар хөдлөлт болон байгалийн гамшиг, аюулт үзэгдэл, гал түймэр, осол гэмтэл тохиолдоход хэрэгжүүлэх, авах арга хэмжээ өөрийгөө болон гэр бүлээ хамгаалах, болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байх ойлголт мэдээллийг өглөө.

Тендер