x
Зөв төлөвлөлт, чанартай
бүтээн байгуулалт, үр дүнтэй хяналт

“ЭРТЭЧ НХОГ” 2018 оны өглөөний 2 дахь уулзалт “ясны сийрэгжилтээс урьдчилан сэргийлэх нь

“ЭРТЭЧ НХОГ” 2018 оны өглөөний 2 дахь уулзалт “ясны сийрэгжилтээс урьдчилан сэргийлэх нь

Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газрын эртэч хамт олон “ЭРТЭЧ НХОГ” буюу 2018 оны өглөөний 2 дахь уулзалтыг “Ясны сийрэгжилтээс урьдчилан сэргийлэх нь” сэдвээр Монхимо эмийн үйлдвэр, эрдэм шинжилгээний судалгааны цогцолборын судлаач эмч С.Маралмаатайтай хамтран  2018.04.11-ний өдрийн 7.00 цагаас зохион байгуулж, эрүүл биед саруул ухаан оршино сарын аяныг эхлүүллээ.