x
Зөв төлөвлөлт, чанартай
бүтээн байгуулалт, үр дүнтэй хяналт
Дарга

Дарга

Товч намтар

Овог нэр: Сандагдоржийн Цэдэнсодном

Төгссөн сургууль:
1997-2001 онд Батлан Хамгаалах Их сургуулийн Хилийн цэргийн сургуулийг Эрх зүйч
2013-2019 онд Үндэсний технологийн их сургуулийг Барилгын инженер
2010.-2012 онд Монгол Улсын их сургуулийн Хууль зүйн сургуулийг Эрх зүйн магистр
2015-2017 онд Гүрэн дээд сургуулийг Төрийн захиргааны Менежмент чиглэлээр магистр
Ажилласан байдал:
2002 онд Хил хамгаалах ерөнхий газарт
2003-2013 онд  Америкийн Нэгдсэн Улсын Элчин сайдын яаманд Аюулгүйн албанд Аюулгүй албаны мэргэжилтэн
2013-2016 онд “Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар” ОНӨААТҮГ-ын Захиалагчийн асуудал хариуцсан орлогч дарга
2016 онд “Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар” ОНӨААТҮГ-ын дарга
2017-2018 онд Барилгын хөгжлийн төвийн Сургалт, судалгаа мэдээллийн хэлтэст Ахлах мэргэжилтэн
2018-2022 онд “Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар”-ын Хууль, дотоод хяналтын хэлтсийн дарга, Захиргааны асуудал хариуцсан орлогч дарга,
2022-2023 онд “Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар”-ын Захиргааны хэлтсийн дарга
2023 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрөөс “Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар” ОНӨААТҮГ-ын даргаар ажиллаж байна.
И-Мэйл хаяг: Tsedensodnom.s@invest.ub.gov.mn