x
Зөв төлөвлөлт, чанартай
бүтээн байгуулалт, үр дүнтэй хяналт

Барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах комиссын хуваар

 

Баталсан огноо Хуваарийн нэр Комисс ажиллах огноо Хуваарь
1 2024.01.08 – 2024.01.12 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2024.01.08 – 2024.01.12 Үзэх
2

​2023 ОНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ХУВААРЬ
2022 ОНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ХУВААРЬ

2021 ОНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ХУВААРЬ
2020 ОНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ХУВААРЬ
2019 ОНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ХУВААРЬ
2018 ОНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ХУВААРЬ

Бүгдийг харах    /userfiles/files/2018-01.pdf
2017 ОНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ХУВААРЬ

Бүгдийг харах    /userfiles/files/2017.pdf

2016 ОНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ХУВААРЬ

Бүгдийг харах     /userfiles/files/2016.pdf

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь

Тендер