• 2018-01-21 / Ням гариг /

БАРИЛГА ЗАХИАЛАГЧИЙН ХЭЛТЭС

Захиалагчийн хэлтсийн үндсэн чиг үүргүүд:

– Улс, нийслэлийн төсөв, гадаадын хөрөнгө оруулалт, зээл тусламжийн хөрөнгөөр барилга, байгууламж шинээр барих өргөтгөх, шинэчлэн засварлах үйл ажиллагаанд гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгэлийн хяналт тавих
– Захиалагчийн хяналтыг мэргэжлийн түвшинд удирдан зохион байгуулах, шинэ барилга байгууламж болон их засварын ажлын техникийн бичиг баримт, ажлын гүйцэтгэл, санхүүгийн бичиг баримтын бүрдлийг шалган заавар өгч, хянаж, баталгаажуулах
– Барилга угсралт, засвар өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажлын гүйцэтгэгч нь технологийн горим, батлагдсан зураг, техникийн нөхцөл зөрчиж чанаргүй гүйцэтгэсэн тохиолдолд ажил болон санхүүжилтийг зогсоож, зөрчлийг арилгуулах, буруутай этгээдүүдийн зардлаар дахин хийлгэж хохирлыг арилгуулна. Шаардлагатай нөхцөлд нөхөн төлбөр тавих, гэрээг цуцлах асуудлыг холбогдох албан тушаалтанд тавьж шийдвэрлүүлэх

Захиалагчийн хэлтсийн ажилчдын нэр, албан тушаал

1 Т.Оргил-Эрдэнэ Хэлтсийн дарга  
2 Б.Ганзориг Ахлах инженер  
3 Б.Намсрайжав Ахлах инженер  
4 С.Отгончимэг Ахлах инженер  
5 Ч.Ганчөдөр Барилгын хяналтын инженер  
6 Б.Туяажаргал Барилгын хяналтын инженер  
7 Г.Дэлгэрсайхан Барилгын хяналтын инженер  
8 Д.Батсүх Барилгын хяналтын инженер  
9 Ц.Амарбаясгалан Барилгын хяналтын инженер  
10 О.Хөвсгөл Барилгын хяналтын инженер  
11 С.Баасансүрэн Барилгын хяналтын инженер  
12 Б.Энхбилэг Барилгын хяналтын инженер  
13 Р.Ичинхорлоо Сантехникийн хяналтын инженер  
14 Д.Оюунжаргал Сантехникийн хяналтын инженер  
15 З.Мөнхчимэг Сантехникийн хяналтын инженер  
16 Ж.Мягмарсүрэн Дулаан хангамж, агаар сэлгэлтийн хяналтын инженер  
17 О.Дүүрэнбилэг Дулаан хангамж, агаар сэлгэлтийн хяналтын инженер  
18 Д.Оюунтуул Цахилгааны хяналтын инженер  
19 Б.Баясгалан Цахилгааны хяналтын инженер  
20 Б.Энхбаатар Цахилгааны хяналтын инженер  
21 Д.Дэлгэрням Холбооны хяналтын инженер  
22 Б.Баттэмүүжин Гидротехникийн хяналтын инженер  
23 С.Ариунтуул Ногоон байгууламж хариуцсан мэргэжилтэн  
24 С.Гэрэлтуяа Барилгын ажил эхлүүлэх, ашиглалтанд оруулах үйл ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн  
25 Г.Лхагва Техникийн зөвлөлийн үйл ажиллагаа, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн  
       
       
       

Утас: 976-11-324249, 976-11-310066

Top