• 2022-01-26 / Лхагва гариг /

БАРИЛГА ЗАХИАЛАГЧИЙН ХЭЛТЭС

Барилга захиалагчийн хэлтсийн үндсэн чиг үүргүүд:

– Улс, нийслэлийн төсөв, гадаадын хөрөнгө оруулалт, зээл тусламжийн хөрөнгөөр барилга, байгууламж шинээр барих өргөтгөх, шинэчлэн засварлах үйл ажиллагаанд гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгэлийн хяналт тавих
– Захиалагчийн хяналтыг мэргэжлийн түвшинд удирдан зохион байгуулах, шинэ барилга байгууламж болон их засварын ажлын техникийн бичиг баримт, ажлын гүйцэтгэл, санхүүгийн бичиг баримтын бүрдлийг шалган заавар өгч, хянаж, баталгаажуулах
– Барилга угсралт, засвар өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажлын гүйцэтгэгч нь технологийн горим, батлагдсан зураг, техникийн нөхцөл зөрчиж чанаргүй гүйцэтгэсэн тохиолдолд ажил болон санхүүжилтийг зогсоож, зөрчлийг арилгуулах, буруутай этгээдүүдийн зардлаар дахин хийлгэж хохирлыг арилгуулна. Шаардлагатай нөхцөлд нөхөн төлбөр тавих, гэрээг цуцлах асуудлыг холбогдох албан тушаалтанд тавьж шийдвэрлүүлэх

Барилга захиалагчийн хэлтсийн албан хаагчдын нэр, албан тушаал

     
1 Т.Оргил-Эрдэнэ  Ерөнхий инженер 
2 Б.Ганзориг  Хэлтсийн дарга
3 С.Отгончимэг  Бүсийн ахлах инженер
4 Б.Намсрайжав  Бүсийн ахлах инженер
5 С.Баасансүрэн  Бүсийн ахлах инженер
6 Б.Туяажаргал  Барилгын хяналтын инженер 
7 Г.Дэлгэрсайхан Барилгын хяналтын инженер
8 Г.Ганпүрэв Барилгын хяналтын инженер 
9 Х.Орхонсэлэнгэ Барилгын хяналтын инженер 
10
11
Ч.Баярхүү
Г.Мөнх-Эрдэнэ
Барилгын хяналтын инженер 
Барилгын хяналтын инженер 
12 Х.Ариунчимэг Барилгын хяналтын инженер 
13 Х.Энхбаатар  Барилгын хяналтын инженер 
14 Г.Буянжаргал Барилгын хяналтын инженер
15 Д.Чинзориг  Цахилгааны хяналтын  инженер
16 Э.Оргил Цахилгааны хяналтын  инженер
17 Б.Одончимэг Цахилгааны хяналтын  инженер
18 Х.Наранцэцэг Дулаан хангамж, агаар сэлгэлтийн хяналтын  инженер
19 Н.Энхбаяр Дулаан хангамж, агаар сэлгэлтийн хяналтын  инженер
20 А.Алтантулга Дулаан хангамж, агаар сэлгэлтийн хяналтын  инженер
21 Р.Дамбадаржаа Дулаан хангамж, агаар сэлгэлтийн хяналтын  инженер
22 Д.Золжаргал Дулаан хангамж, агаар сэлгэлтийн хяналтын  инженер
23 Х.Энхбаясгалан Ус хангамж ариутгах татуургын хяналтын инженер
24 Э.Намуунмөрөн Ус хангамж ариутгах татуургын хяналтын инженер
25
26
Б.Батболд
У.Одгэрэл
Ус хангамж ариутгах татуургын хяналтын инженер
Холбооны хяналтын  инженер 
27 Э.Одчимэг Гидротехникийн хяналтын инженер 
28 С.Ариунтуул Ногоон байгууламж хариуцсан мэргэжилтэн
29 Б.Норов Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн


Утас: 976-11-324249, 976-11-310066  

Top