• 2018-12-19 / Лхагва гариг /

БАРИЛГА ЗАХИАЛАГЧИЙН ХЭЛТЭС

Барилга захиалагчийн хэлтсийн үндсэн чиг үүргүүд:

– Улс, нийслэлийн төсөв, гадаадын хөрөнгө оруулалт, зээл тусламжийн хөрөнгөөр барилга, байгууламж шинээр барих өргөтгөх, шинэчлэн засварлах үйл ажиллагаанд гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгэлийн хяналт тавих
– Захиалагчийн хяналтыг мэргэжлийн түвшинд удирдан зохион байгуулах, шинэ барилга байгууламж болон их засварын ажлын техникийн бичиг баримт, ажлын гүйцэтгэл, санхүүгийн бичиг баримтын бүрдлийг шалган заавар өгч, хянаж, баталгаажуулах
– Барилга угсралт, засвар өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажлын гүйцэтгэгч нь технологийн горим, батлагдсан зураг, техникийн нөхцөл зөрчиж чанаргүй гүйцэтгэсэн тохиолдолд ажил болон санхүүжилтийг зогсоож, зөрчлийг арилгуулах, буруутай этгээдүүдийн зардлаар дахин хийлгэж хохирлыг арилгуулна. Шаардлагатай нөхцөлд нөхөн төлбөр тавих, гэрээг цуцлах асуудлыг холбогдох албан тушаалтанд тавьж шийдвэрлүүлэх

Барилга захиалагчийн хэлтсийн ажилчдын нэр, албан тушаал

1 Т.Оргил-Эрдэнэ Хэлтсийн дарга  
2 Б.Ганзориг Ахлах инженер  
3 Б.Намсрайжав Ахлах инженер  
4 С.Отгончимэг Ахлах инженер  
5 Ч.Ганчөдөр Барилгын хяналтын инженер  
6 Б.Туяажаргал Барилгын хяналтын инженер  
7 Г.Дэлгэрсайхан Барилгын хяналтын инженер  
8 Д.Батсүх Барилгын хяналтын инженер  
9 Ц.Амарбаясгалан Барилгын хяналтын инженер  
10 Б.Энхбилэг Барилгын хяналтын инженер  
11 С.Баасансүрэн Барилгын хяналтын инженер  
12 Д.Ганцагаан Барилгын хяналтын инженер  
13 Х.Энхбаясгалан Сантехникийн хяналтын инженер  
14 А.Алтантулга Сантехникийн хяналтын инженер  
15 З.Мөнхчимэг Сантехникийн хяналтын инженер  
16 О.Дүүрэнбилэг Дулаан хангамж, агаар сэлгэлтийн хяналтын инженер  
17 Р.Ичинхорлоо Дулаан хангамж, агаар сэлгэлтийн хяналтын инженер  
18 Д.Оюунтуул Цахилгааны хяналтын инженер  
19 Б.Энхбаатар Цахилгааны хяналтын инженер  
20 Ц.Болортунгалаг Цахилгааны хяналтын инженер  
21 Д.Дэлгэрням Холбооны хяналтын инженер  
22 Б.Баттэмүүжин Гидротехникийн хяналтын инженер  
23 С.Ариунтуул Ногоон байгууламж хариуцсан мэргэжилтэн  
24 Д.Баасанхүү Дотоод үйл ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн  
25 О.Хөвсгөл Техникийн зөвлөлийн үйл ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн  
26 Б.Ариунбат Барилгын хяналтын инженер  
27 Б.Халиун Техникийн зөвлөлийн үйл ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн  
       


Утас: 976-11-324249, 976-11-310066

Top