• 2022-01-26 / Лхагва гариг /

ЗУРАГ ТӨСЛИЙН ХЭЛТЭС

Зураг төслийн хэлтсийн үндсэн чиг үүргүүд:

– Нийгмийн салбарын ажлын зураг төслийг төлөвлөх, боловсруулах, хянах, түүний хэрэгжилтийн ажлыг зохион байгуулах
– Зураг төсвийн ажилд гэрээний үндсэн дээр хяналт тавих

Зураг төслийн хэлтсийн  албан хаагчдын нэр, албан тушаал

     
1 Б.Лхагважав Хэлтсийн дарга
2 З.Нэрмөнх Ахлах инженер
3 Э.Батцэнгэл Зураг төслийн хяналтын инженер
4 В.Сувд-Эрдэнэ Зураг төслийн хяналтын инженер
5 Б.Бат-Оргил      Зураг төслийн хяналтын инженер
6 Ж.Сүлдмаа Зураг төслийн хяналтын инженер
7 М. Эрдэнэбаяр  Газрын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
     

Утас: 976-11-310066

Top