• 2018-11-18 / Ням гариг /

САНХҮҮ, АЖ АХУЙН ХЭЛТЭС

Санхүү, аж ахуйн хэлтсийн үндсэн чиг үүргүүд:

– Байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагааг эрхлэн явуулах
– Хөрөнгийг хэмнэлттэй зарцуулах, зардал үр ашгийг тооцон, үнэлэлт дүгнэлт өгч, санал боловсруулах
– Бизнес төлөвлөгөөний биелэлтийг тайлагнах
– Санхүүгийн үйл ажиллагааны чиглэлээр удирдлагыг тогтмол мэдээллээр хангах

Санхүү, аж ахуйн хэлтсийн ажилчдын нэр, албан тушаал

1 Ц.Алтангэрэл Санхүү, аж ахуйн хэлтсийн дарга  
2 Д.Пүрэвжав Хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт хариуцсан мэргэжилтэн  
3 Ц.Адъяа Ахлах нягтлан бодогч  
4 Г.Мөнхболд Тооцооны нягтлан бодогч   
5 Д.Батсуурь ХО санхүүжилт хариуцсан мэргэжилтэн  
6. М.Нямсүрэн Нярав  
7 Ц.Дарханбаатар Жолооч  
8 М.Даваасүрэн Жолооч  
9 Г.Золжаргал Жолооч  
10 Ц.Баттулга Жолооч  
11 М.Энхтөр Жолооч  
12 Б.Төмөрбаатар Жолооч  
13 С.Цогбаяр Жолооч  
14 Х.Галсанбаатар    Жолооч  
 
 
 

/Утас: +976-11-311630/

Top