• 2022-01-26 / Лхагва гариг /

САНХҮҮ, АЖ АХУЙН ХЭЛТЭС

Санхүү, аж ахуйн хэлтсийн үндсэн чиг үүргүүд:

– Байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагааг эрхлэн явуулах
– Хөрөнгийг хэмнэлттэй зарцуулах, зардал үр ашгийг тооцон, үнэлэлт дүгнэлт өгч, санал боловсруулах
– Бизнес төлөвлөгөөний биелэлтийг тайлагнах
– Санхүүгийн үйл ажиллагааны чиглэлээр удирдлагыг тогтмол мэдээллээр хангах

Санхүү, аж ахуйн хэлтсийн албан хаагчдын нэр, албан тушаа

 
1 Ц.Алтангэрэл Санхүү, аж ахуйн хэлтсийн дарга  
2 Ц.Адъяа Ахлах нягтлан бодогч      
3 Д.Пүрэвжав
Хөрөнгө Оруулалтын санхүүжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
 
4 Н.Анударь Хөрөнгө Оруулалтын санхүүжилт хариуцсан мэргэжилтэн  
5 Г.Мөнхболд Хөрөнгө Оруулалтын  санхүүжилт хариуцсан мэргэжилтэн  
6
7
Ж.Солонго
Э.Лхагважаргал  
Хөрөнгө Оруулалтын санхүүжилт хариуцсан мэргэжилтэн
Хөрөнгө Оруулалтын  санхүүжилт хариуцсан мэргэжилтэн
 
8 Ө.Эрдэнэчимэг Тооцооны нягтлан бодогч  
9 М.Нямсүрэн Нярав  
10  М.Даваасүрэн Жолооч  
11  Г.Золжаргал Жолооч  
12  Ц.Баттулга Жолооч  
13  М.Энхтөр Жолооч  
14  Б.Төмөрбаатар Жолооч  
15  Ц.Дарханбаатар  Жолооч  
16
17
 Х.Галсанбаатар   Д.Гантулга  Жолооч
Жолооч
 
 18    Д.Энхмаа /гэрээт/                     Үйлчлэгч

/Утас: +976-11-311630

Хөрөнгө Оруулалт санхүүжилт хариуцсан мэргэжилтэн
Top