• 2017-12-17 / Ням гариг /

САНХҮҮ, АЖ АХУЙН ХЭЛТЭС

Санхүүгийн хэлтсийн үндсэн чиг үүргүүд:

– Байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагааг эрхлэн явуулах
– Хөрөнгийг хэмнэлттэй зарцуулах, зардал үр ашгийг тооцон, үнэлэлт дүгнэлт өгч, санал боловсруулах
– Бизнес төлөвлөгөөний биелэлтийг тайлагнах
– Санхүүгийн үйл ажиллагааны чиглэлээр удирдлагыг тогтмол мэдээллээр хангах

Санхүүгийн хэлтсийн ажилчдын нэр, албан тушаал

1 Ц.Алтангэрэл Санхүү, аж ахуйн хэлтсийн дарга
2 Ж.Солонго Хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт хариуцсан мэргэжилтэн
3 Д.Пүрэвжав Хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт хариуцсан мэргэжилтэн
4 Г.Төмөрөө Ахлах нягтлан бодогч
5 М.Нямсүрэн Нярав
6 Х.Галсанбаатар Жолооч
7 Ц.Дарханбаатар Жолооч
8 М.Даваасүрэн Жолооч
9 Г.Золжаргал Жолооч
10 Ц.Баттулга Жолооч
11 М.Энхтөр Жолооч
12 Б.Төмөрбаатар Жолооч
13 З.Амартүвшин Жолооч
14 Г.Сэр-Од Жолооч

/Утас: +976-11-311630/

Top