• 2018-02-22 / Пүрэв гариг /

САНХҮҮ, АЖ АХУЙН ХЭЛТЭС

Санхүүгийн хэлтсийн үндсэн чиг үүргүүд:

– Байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагааг эрхлэн явуулах
– Хөрөнгийг хэмнэлттэй зарцуулах, зардал үр ашгийг тооцон, үнэлэлт дүгнэлт өгч, санал боловсруулах
– Бизнес төлөвлөгөөний биелэлтийг тайлагнах
– Санхүүгийн үйл ажиллагааны чиглэлээр удирдлагыг тогтмол мэдээллээр хангах

Санхүүгийн хэлтсийн ажилчдын нэр, албан тушаал

1 Ц.Алтангэрэл Санхүү, аж ахуйн хэлтсийн дарга  
2 Г.Мөнхболд Хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт хариуцсан мэргэжилтэн  
3 Д.Пүрэвжав Хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт хариуцсан мэргэжилтэн  
4 Ц.Адъяа Ахлах нягтлан бодогч  
5 М.Нямсүрэн Нярав  
6 Ц.Дашдулам Тооцооны нягтлан бодогч  
7 Ц.Дарханбаатар Жолооч  
8 М.Даваасүрэн Жолооч  
9 Г.Золжаргал Жолооч  
10 Ц.Баттулга Жолооч  
11 М.Энхтөр Жолооч  
12 Б.Төмөрбаатар Жолооч  
13 С.Цогбаяр Жолооч  
14 Г.Сэр-Од Жолооч  
15    Х.Галсанбаатар                        Жолооч
 
 

/Утас: +976-11-311630/

Top