• 2020-01-25 / Бямба гариг /

САНХҮҮ, АЖ АХУЙН ХЭЛТЭС

Санхүү, аж ахуйн хэлтсийн үндсэн чиг үүргүүд:

– Байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагааг эрхлэн явуулах
– Хөрөнгийг хэмнэлттэй зарцуулах, зардал үр ашгийг тооцон, үнэлэлт дүгнэлт өгч, санал боловсруулах
– Бизнес төлөвлөгөөний биелэлтийг тайлагнах
– Санхүүгийн үйл ажиллагааны чиглэлээр удирдлагыг тогтмол мэдээллээр хангах

Санхүү, аж ахуйн хэлтсийн ажилчдын нэр, албан тушаал

1 Ц.Алтангэрэл Санхүү, аж ахуйн хэлтсийн дарга  
2

3
Ц.Адъяа

Н.Анударь
Ахлах нягтлан бодогч

Аж ахуйн тасгийн дарга
 
3 Д.Пүрэвжав Хөрөнгө Оруулалт санхүүжилт хариуцсан мэргэжилтэн  
4 Г.Мөнхболд Хөрөнгө Оруулалт санхүүжилт хариуцсан мэргэжилтэн  
5 Д.Батсуурь Хөрөнгө Оруулалт санхүүжилт хариуцсан мэргэжилтэн  
6. Ө.Эрдэнэчимэг Тооцооны нягтлан бодогч  
7 Э.Лхагважаргал   Нярав  
8 М.Даваасүрэн Жолооч  
9 Г.Золжаргал Жолооч  
10 Ц.Баттулга Жолооч  
11 М.Энхтөр Жолооч  
12 Б.Төмөрбаатар Жолооч  
13 С.Цогбаяр Жолооч  
14 Х.Галсанбаатар    Жолооч  
 15     Ц.Дарханбаатар                        Жолооч 
 
 

/Утас: +976-11-311630/

Top