• 2023-03-24 / Баасан гариг /

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ХУВААРЬ

 
Баталсан огноо Хуваарийн нэр Комисс ажиллах огноо Хуваарь
1 2022.03.29 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2022.03.29 Үзэх
-
2022.04.01
2 2022.04.04 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2022.04.04 Үзэх
-
2022.04.08
3 2022.04.11 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2022.04.04 Үзэх
2022.04.15
4 2022.05.02 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2022.05.02 Үзэх
2022.05.06
5 2022.05.16 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2022.05.16 Үзэх
2022.05.20
6 2022.06.13 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2022.06.23 Үзэх
2022.06.17
7 2022.06.06 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2022.06.06 Үзэх
2022.06.10
8 2022.06.20 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2022.06.20 Үзэх
2022.06.24
9 2022.07.18 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2022.07.18 Үзэх
2022.07.22
10 2022.07.25 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2022.07.25 Үзэх
2022.07.29
11 2022.08.08 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2022.08.08 Үзэх
2022.08.12
12 2022.08.29 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2022.08.29 Үзэх
2022.09.02
13 2022.09.05 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2022.09.05 Үзэх
2022.09.09
14 2022.09.12 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2022.09.12 Үзэх
2022.09.16
15
 
2022.09.12 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2022.09.12 Үзэх
2022.09.16
16 2022.10.03 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2022.10.03-2022.10.07 Үзэх
17 2022.10.10 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2022.10.10-2022.10.14 Үзэх
18 2022.10.17 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2022.10:17-2022.10.21 Үзэх
19 2022.11.14  Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2022.11.14-2022.11.18 Үзэх
20 2022.11.21 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах
комиссын хуваарь
2022.11.21-2022.11.25 Үзэх
21 2022.11.28 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах   комиссын хуваарь 2022.11.28-2022.12.02 Үзэх
22 2022.12.05 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах  комиссын хуваарь 2022.12.05-
2022.12-09
Үзэх
23        

2021 ОНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ХУВААРЬ
2020 ОНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ХУВААРЬ
2019 ОНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ХУВААРЬ
2018 ОНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ХУВААРЬ

Бүгдийг харах    /userfiles/files/2018-01.pdf
2017 ОНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ХУВААРЬ      

Бүгдийг харах    /userfiles/files/2017.pdf
 
2016 ОНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ХУВААРЬ

Бүгдийг харах     /userfiles/files/2016.pdf
 
 
Top