• 2023-03-24 / Баасан гариг /

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ИХ ЗАСВАР, ШИНЭЧЛЭЛИЙН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ХУВААРЬ

Баталсан огноо Хуваарийн нэр Комисс ажиллах огноо Хуваарь
1 2022.04.18 Барилга байгууламжийн их засвар, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2022.04.18-2022.04.22 Үзэх
2 2022.04.25 Барилга байгууламжийн их засвар, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2022.04.25-2022.04.29 Үзэх
2 2022.05.02 Барилга байгууламжийн их засвар, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2022.05.02-2022.05.06 Үзэх
4 2022.05.09 Барилга байгууламжийн их засвар, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2022.05.09-2022.05.13 Үзэх
5 2022.05.16 Барилга байгууламжийн их засвар, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2022.05.16-2022.05.20 Үзэх
6 2022.05.23 Барилга байгууламжийн их засвар, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2022.05.23-2022.05.27 Үзэх
7 2022.05.30 Барилга байгууламжийн их засвар, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2022.05.30-2022.06.03 Үзэх
8 2022.06.06 Барилга байгууламжийн их засвар, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2022.06.06-2022.06.10 Үзэх
9 2022.07.01 Барилга байгууламжийн их засвар, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2022.06.27-2022.07.01 Үзэх
10 2022.07.04 Барилга байгууламжийн их засвар, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2022.07.04-2022.04.08 Үзэх
11 2022.07.18 Барилга байгууламжийн их засвар, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2022.07.18-2022.07.22 Үзэх
12 2022.07.25 Барилга байгууламжийн их засвар, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2022.07.25-2022.07.29 Үзэх
13 2022.08.29 Барилга байгууламжийн их засвар, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2022.08.29-2022.09.02 Үзэх
14 2022.09.05 Барилга байгууламжийн их засвар, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2022.09.05-2022.09.09 Үзэх
15 2022.09.12  Барилга байгууламжийн их засвар, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2022.09.12-2022.09.16 Үзэх
16 2022.09.19 Барилга байгууламжийн их засвар, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2022.09.19-2022.09.23 Үзэх  
17 2022.09.26 Барилга байгууламжийн их засвар, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2022.09.26-2022.09.30 Үзэх
18 2022.10.03 Барилга байгууламжийн их засвар, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2022.10.03-2022.10.07 Үзэх
19 2022.10.10 Барилга байгууламжийн их засвар, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2022.10.10-2022.10.14 Үзэх
20 2022.10.17  Барилга байгууламжийн их засвар, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2022.10.17-2022.10.21 Үзэх
21 2021.10.22 Барилга байгууламжийн их засвар, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2021.10.25-2021.10.29 Үзэх
22 2022.10.24 Барилга байгууламжийн их засвар, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2022.10.24-2022.10.28 Үзэх
23 2022.10.31 Барилга байгууламжийн их засвар, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2022.10.31-2022.11.04 Үзэх
24 2022.11.14 Барилга байгууламжийн их засвар, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2022.11.14-2022.11.18 Үзэх
25 2022.11.21 Барилга байгууламжийн их засвар, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2022.11.21-2022.11.25 Үзэх
26 2022.12.05 Барилга байгууламжийн их засвар, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2022.12.05-2022.12.09 Үзэх
27        
28        
29        
2020 ОНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ИХ ЗАСВАР, ШИНЭЧЛЭЛТИЙН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ХУВААРЬ
2021 ОНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ИХ ЗАСВАР, ШИНЭЧЛЭЛТИЙН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ХУВААРЬ

 
Top