• 2021-09-26 / Ням гариг /

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ИХ ЗАСВАР, ШИНЭЧЛЭЛИЙН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ХУВААРЬ

Баталсан огноо Хуваарийн нэр Комисс ажиллах огноо Хуваарь
1 2021.05.13 Барилга байгууламжийн их засвар, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2021.05.17-2021.05.21 Үзэх
2 2021.05.19 Барилга байгууламжийн их засвар, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2021.05.24-2021.05.28 Үзэх
3 2021.05.28 Барилга байгууламжийн их засвар, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2021.05.31-2021.06.04 Үзэх
4 2021.06.04 Барилга байгууламжийн их засвар, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2021.06.07-2021.06.11 Үзэх
5 2021.06.10 Барилга байгууламжийн их засвар, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2021.06.14-2021.06.18 Үзэх
6 2021.06.18 Барилга байгууламжийн их засвар, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2021.06.25 Үзэх
7 2021.06.28 Барилга байгууламжийн их засвар, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2021.06.28-2021.07.02 Үзэх
8 2021.06.30 Барилга байгууламжийн их засвар, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2021.07.02 Үзэх
9 2021.07.02 Барилга байгууламжийн их засвар, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2021.07.05-2021.07.09 Үзэх
10 2021.08.02 Барилга байгууламжийн их засвар, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2021.08.09-2021.08.13 Үзэх
11 2021.08.11 Барилга байгууламжийн их засвар, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2021.08.16-2021.08.20 Үзэх
12 2021.08.20 Барилга байгууламжийн их засвар, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2021.08.24-2021.08.27 Үзэх
13 2021.08.26 Барилга байгууламжийн их засвар, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2021.08.30-2021.09.03 Үзэх
14 2021.09.02 Барилга байгууламжийн их засвар, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2021.09.06-2021.09.10 Үзэх
15  2021.09.08        Барилга байгууламжийн их засвар, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2021.09.13-2021.09.17     Үзэх        
  16      2021.09.16  Барилга байгууламжийн их засвар, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2021.09.20-2021.09.24            Үзэх
Top