• 2022-01-26 / Лхагва гариг /

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ИХ ЗАСВАР, ШИНЭЧЛЭЛИЙН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ХУВААРЬ

Баталсан огноо Хуваарийн нэр Комисс ажиллах огноо Хуваарь
1 2021.05.13 Барилга байгууламжийн их засвар, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2021.05.17-2021.05.21 Үзэх
2 2021.05.19 Барилга байгууламжийн их засвар, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2021.05.24-2021.05.28 Үзэх
3 2021.05.28 Барилга байгууламжийн их засвар, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2021.05.31-2021.06.04 Үзэх
4 2021.06.04 Барилга байгууламжийн их засвар, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2021.06.07-2021.06.11 Үзэх
5 2021.06.10 Барилга байгууламжийн их засвар, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2021.06.14-2021.06.18 Үзэх
6 2021.06.18 Барилга байгууламжийн их засвар, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2021.06.25 Үзэх
7 2021.06.28 Барилга байгууламжийн их засвар, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2021.06.28-2021.07.02 Үзэх
8 2021.06.30 Барилга байгууламжийн их засвар, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2021.07.02 Үзэх
9 2021.07.02 Барилга байгууламжийн их засвар, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2021.07.05-2021.07.09 Үзэх
10 2021.08.02 Барилга байгууламжийн их засвар, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2021.08.09-2021.08.13 Үзэх
11 2021.08.11 Барилга байгууламжийн их засвар, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2021.08.16-2021.08.20 Үзэх
12 2021.08.20 Барилга байгууламжийн их засвар, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2021.08.24-2021.08.27 Үзэх
13 2021.08.26 Барилга байгууламжийн их засвар, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2021.08.30-2021.09.03 Үзэх
14 2021.09.02 Барилга байгууламжийн их засвар, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2021.09.06-2021.09.10 Үзэх
15 2021.09.08  Барилга байгууламжийн их засвар, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2021.09.13-  2021.09.17 Үзэх
16 2021.09.16  Барилга байгууламжийн их засвар, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2021.09.20-2021.09.24 Үзэх  
17 2021.09.23 Барилга байгууламжийн их засвар, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2021.09.27- 
2021.10.01
Үзэх
18 2021.09.30 Барилга байгууламжийн их засвар, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2021.10.04-   
2021.10.08
Үзэх
19 2021.10.07 Барилга байгууламжийн их засвар, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2021.10.11-
2021.10.15
Үзэх
20 2021.10.15  Барилга байгууламжийн их засвар, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2021.10.18-2021.10.22 Үзэх
21 2021.10.22 Барилга байгууламжийн их засвар, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2021.10.25-2021.10.29 Үзэх
22 2021.11.04 Барилга байгууламжийн их засвар, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2021.11.08-2021.11.12 Үзэх
23 2021.11.11 Барилга байгууламжийн их засвар, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2021.11.15-2021.11.19 Үзэх
24 2021.11.19 Барилга байгууламжийн их засвар, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2021.11.22-2021.11.26 Үзэх
25 2021.11.24 Барилга байгууламжийн их засвар, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2021.11.29-2021.12.03 Үзэх
26 2021.11.30 Барилга байгууламжийн их засвар, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2021.12.06-2021.12.10 Үзэх
27 2021.12.10 Барилга байгууламжийн их засвар, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2021.12.13-2021.12.17 Үзэх 
28 2021.12.16 Барилга байгууламжийн их засвар, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2021.12.20-2021.12.24 Үзэх
29 2021.12.24 Барилга байгууламжийн их засвар, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь 2021.12.27-2021.12.31 Үзэх
2020 ОНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ИХ ЗАСВАР, ШИНЭЧЛЭЛТИЙН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ХУВААРЬ
 
Top