• 2021-07-30 / Баасан гариг /

ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

 2021 ОН "А" ТУШААЛ
Он, сар, Дугаар Товч утга
1 2021.01.06 А/01 Ээлжийн амралт болон орлон гүйцэтгэх хуваарийг батлах тухай
2 2021.01.12 А/02 Хэвлэмэл хуудас хүчингүй болгох, устгах тухай
3 2021.01.26 А/03 Зардал гаргах тухай
4 2021.02.01 А/04 Зардал гаргах тухай
5 2021.02.04 А/05 Дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөө батлах тухай
6 2021.02.05 А/06 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
7 2021.02.08 А/07 Ажилтан, албан хаагчид бэлэн байдлыг хангаж ажиллах тухай
8 2021.02.08 А/08 Сар шинийн баярыг тохиолдуулан хүндэтгэл үзүүлэх тухай
9 2021.02.15 А/09 Зардал гаргах тухай
10 2021.03.01 А/10 Албан тушаалын тодорхойлолт/ажил, албан тушаал/ батлах тухай
11 2021.03.01 А/11 Бүтэц, орон тоог өөрчлөхтэй холбогдуулан үүрэгт ажлаас чөлөөлөх
12 2021.03.01 А/12 Бүтэц, орон тоо өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан үүрэгт ажилд түр болон шинээр томилох тухай
13 2021.03.01 А/13 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
14 2021.03.01 А/14 Бизнес төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай
15 2021.03.05 А/15 Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр батлах тухай
16 2021.03.10 А/16 Соёл, спортын хамтлаг байгуулах тухай
17 2021.03.11 А/17 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
18 2021.03.17 А/18 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
19 2021.03.18 А/19 Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай2020 ОН "А" ТУШААЛ
2019 ОН "А" ТУШААЛ
 
Top