• 2019-11-14 / Пүрэв гариг /

ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

 2019 ОН "А" ТУШААЛ
Сар, өдөр Дугаар Товч утга  
1 2019.01.25 А/01 Сар шинийн баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай  
2 2019.01.25 А/02 Соёл, спортын хамтлаг байгуулах тухай  
3 2019.02.04 А/03 Шагнах тухай  
4 2019.02.12 А/04 Ээлжийн амралт болон орлон гүйцэтгэх хуваарийг шинэчлэн батлах тухай  
5 2019.02.15 А/05 Бизнес төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай  
6 2019.02.28 А/06 Байгууллагын Ёс зүйн зөвлөл байгуулах тухай  
7 2019.03.07 А/07 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай  
8 2019.03.14 А/08 Хөтөлбөр батлах тухай  
9 2019.03.21 А/09 Ажилтан албан хаагчдын үндсэн цалинг шинэчлэн батлах тухай  
10 2019.03.21 А/10 Ажилласан жил, мэргэшлийн зэргийн нэмэгдлийг шинэчлэн батлах тухай  
11 2019.03.27 А/11 Хяналт-шинжилгээ үнэлгээний хороо байгуулах тухай  
12 2019.03.29 А/12 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  
13 2019.03.29 А/13 Сагсан бөмбөгийн аварга шалгаруулах нөхөрсөг тэмцээн зохион байгуулах тухай  
14 2019.04.01 А/14 Дүрэм шинэчлэн батлах тухай  
15 2019.04.09 А/15 Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуульд оролцуулах тухай  
16 2019.04.18 А/16 Гар бөмбөгийн аварга шалгаруулах нөхөрсөг тэмцээн зохион байгуулах тухай  
17 2019.04.23 А/17 Сургалтад хамруулж, чөлөө олгох тухай  
18 2019.04.26 А/18 Ажилтны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтийг тайлагнах, ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх журам батлах тухай  
19 2019.05.06 А/19 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  
20 2019.05.08 А/20 Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай  
21 2019.05.23 А/21 Буухиа уралдааны аварга шалгаруулах нөхөрсөг тэмцээн зохион байгуулах тухай  
22 2019.05.27 А/22 Зардал гаргах тухай  
23 2019.06.07 А/23 Үйл ажиллагаа зохион байгуулах тухай   
24 2019.06.07 А/24 Ээлжийн амралт болон орлон гүйцэтгэх хуваарийг шинэчлэн батлах тухай  
25 2019.06.11 А/25 Бүрэлдэхүүн томилон, үүрэгжүүлэх тухай  
26 2019.06.14 А/26 Хэвлэмэл хуудас хүчингүй болгох, устгах тухай  
27 2019.06.20 А/27 Тооллогын комисс байгуулах тухай  
28 2019.06.20 А/28 Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай  
29 2019.06.21 А/29 Хөл бөмбөгийн аварга шалгаруулах нөхөрсөг тэмцээн зохион байгуулах тухай  
30 2019.06.25 А/30 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай   
31 2019.06.28 А/31 Бүрэлдэхүүн томилон, үүрэгжүүлэх тухай  
32 2019.06.28 А/32 Улсын үзлэгт бэлтгэх комисс байгуулах тухай  
33 2019.07.01 А/33 Комиссын бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай  
34 2019.07.10 А/34 Үндсэн хөрөнгө орлогод авах тухай  
35 2019.07.19 А/35 Алба, хэлтсүүдийн чиг үүргийг батлах тухай  
36 2019.07.19 А/36 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  
37 2019.07.22 А/37 Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай  
Top