• 2021-01-25 / Даваа гариг /

ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

 2020 ОН "А" ТУШААЛ
Сар, өдөр Дугаар Товч утга  
1 2020.01.02 А/01 Хэвлэмэл хуудас хүчингүй болгох тухай  
2 2020.01.07 А/02 Бизнес төлөвлөгөө боловсруулах тухай  
3 2020.01.08 А/03 Төлөвлөгөө батлах тухай  
4 2020.01.14 А/04 Чингэлтэй дүүргийн 13, 14 дүгээр хороодод ажиллах тухай  
5 2020.01.14 А/05 Соёл, спортын хамтлаг байгуулах тухай  
6 2020.01.14 А/06 Ээлжийн амралт болон орлон гүйцэтгэх хуваарийг шинэчлэн батлах тухай  
7 2020.01.17 А/07 Тушаал хүчингүй болгож, журам шинэчлэн батлах тухай  
8 2020.01.17 А/08 Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай  
9 2020.01.17 А/09 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  
10 2020.01.17 А/10 Хөдөлмөрийн дотоод журамд өөрчлөлт оруулах тухай  
11 2020.01.22 А/11 Барилгын үзэсгэлэн яармагт оролцуулах тухай  
12 2020.01.22 А/12 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай  
13 2020.01.22 А/13 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай  
14 2020.02.07 А/14 Төлөвлөгөө батлах тухай  
15 2020.02.11 А/15 Тушаал хүчингүй болгож, журам шинэчлэн батлах тухай  
16 2020.02.12 А/16 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  
17 2020.02.14 А/17 Шинэ төрлийн короновирусээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах ажлыг эрчимжүүлэх тухай   
18 2020.02.19 А/18 Тушаал хүчингүй болгож, үнэлгээний хороо байгуулах тухай  
19 2020.02.20 А/19 Шинэ төрлийн короновирусээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах ажлыг эрчимжүүлэн Сонгинохайрхан дүүргийн 6, 8, 11, 23, 30, 31, 39, 43 дугаар хороодод ажиллах тухай  
20 2020.02.20 А/20 Сар шинийн баярыг тохиолдуулан хүндэтгэл үзүүлэх тухай
 
21 2020.02.22 А/22 Ажилтан, албан хаагчдын үндсэн цалинг шинэчлэн батлах тухай  
22 2020.03.02 А/23 12 хүртэлх насны хүүхэдтэй эхчүүдийн/ганц бие эцэг/ ажлын цагт зохицуулалт хийх тухай  
23 2020.03.03 А/24 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай   
24 2020.03.04 А/25 Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэнтэй холбогдуулан бэлэн байдлыг хангаж ажиллах тухай  
25 2020.03.06 А/26 Тушаал хүчингүй болгож, дүрэм шинэчлэн батлах тухай  
26 2020.03.06 А/27 Хүндэтгэн үзэх шалтгааны улмаас ажилдаа ирээгүй ажилтнуудад олговор олгох тухай  
27 2020.03.13 А/28 Жирэмсэн болон 0-12 насны хүүхэдтэй эмэгтэй ажилтан, албан хаагчдыг гэрээсээ ажиллах нөхцөл боломжоор хангах тухай   
28 2020.03.16 А/29 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай  
29 2020.03.18 А/30 Үүрэг болгох тухай  
30 2020.03.19 А/31 Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн ажлын цагийн хуваарьт зохицуулалт хийх тухай  
31 2020.03.24 А/32 Урамшуулал олгох тухай  
32 2020.03.31 А/33 Жирэмсэн болон 0-12 насны хүүхэдтэй эмэгтэй ажилтан, албан хаагчдыг гэрээсээ ажиллах нөхцөл боломжоор хангах тухай  
33 2020.03.31 А/34 12 хүртэлх насны хүүхэдтэй эхчүүдийн ажлын цагт цохицуулалт хийх тухай  
34 2020.04.02 А/35 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай  
35 2020.04.09 А/36 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  
36 2020.04.09 А/37 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  
37 2019.07.22 А/38 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  
38
39
40
41
42
43
44

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
 
2020.04.09
2020.04.30
2020.4.30
2020.04.30
2020.04.30
2020.05.01
2020.05.01

2020.05.01
2020.05.12
2020.05.15
2020.05.19
2020.05.26
2020.05.26
2020.06.08
2020.06.18
2020.06.18
2020.06.22
2020.06.22
2020.06.30
2020.06.30
2020.07.01
2020.07.03
2020.07.03
2020.07.07
2020.07.17
2020.07.17
2020.07.21
2020.07.24
2020.07.26
2020.08.20
2020.08.20
2020.09.02
2020.09.10
2020.09.14
2020.09.16
2020.09.18
2020.09.29
2020.10.08
2020.10.27
2020.11.02
2020.11.06
2020.11.06
2020.11.11
2020.11.12
2020.11.18
2020.11.18
2020.11.18
2020.12.11
2020.12.15
2020.12.17
2020.12.21
2020.12.21
2020.12.24
2020.12.24
 
А/39
A/40
A/41
А/42
А/43
А/44
А/45

А/46
А/47
А/48
А/49
А/51
А/52
А/53
А/54
A/55
А/56
А/57
А/58
А/59
А/60
А/61
А/62
A/63
А/64
А/65
А/66
А/67
А/67
А/68
А/69
А/70
А/71
А/72
А/73
А/74
А/75
А/76
А/77
А/78
А/79
А/80
А/81
А/82
А/83
А/84
А/85
А/86
А/87
А/88
А/89
А/90
А/91
А/92
А/93

 
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
Байгууллагын эцэг эхийн зөвлөл байгуулах тухай 
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
Цар тахалын эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээний тухай
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
Тушаалын хавсралт хүчингүй болгох 
Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч томилох 
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
Зардал гаргах тухай
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
Ээлжийн амралт болон орлон  
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
Тооллогын комисс байгуулах тухай
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчидтомилох  
Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай
Мөнгөн урамшуулал олгох тухай
Хөтөлбөр батлах тухай
Ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх...
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
Сургалт зохион байгуулах тухай
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
Бизнес төлөвлөгөө батлах тухай
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай
Ажилтан албан хаагчдыг сувилалд...
Дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөө
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
Албан хэрэгцээнд автомашин авах
Ахмадын өдрийг тохиолдуулан...
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
Боулингийн аварга шалгаруулах...
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
0-12 насны хүүхэдтэй эмэгтэй... 
Бүх нийтийн бэлэн байдалд...
Бүх нийтийн байдлын зэрэгт...
Бүх нийтийн бэлэн байдалд...
Коронавирус/covid-19/ халдвараас...
Коронавирус/covid-19/ халдвараас...
0-6настай хүүхэдтэй эмэгтэй ажилтан
Эд хөрөнгийн тооллогын комисс...
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
Зардал гаргах тухай
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
Журам шинэчлэн батлах тухай
 
 
     2019 ОН "А" ТУШААЛ
 
         
Top