• 2020-01-25 / Бямба гариг /

ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

 2019 ОН "А" ТУШААЛ
Сар, өдөр Дугаар Товч утга  
1 2019.01.25 А/01 Сар шинийн баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай  
2 2019.01.25 А/02 Соёл, спортын хамтлаг байгуулах тухай  
3 2019.02.04 А/03 Шагнах тухай  
4 2019.02.12 А/04 Ээлжийн амралт болон орлон гүйцэтгэх хуваарийг шинэчлэн батлах тухай  
5 2019.02.15 А/05 Бизнес төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай  
6 2019.02.28 А/06 Байгууллагын Ёс зүйн зөвлөл байгуулах тухай  
7 2019.03.07 А/07 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай  
8 2019.03.14 А/08 Хөтөлбөр батлах тухай  
9 2019.03.21 А/09 Ажилтан албан хаагчдын үндсэн цалинг шинэчлэн батлах тухай  
10 2019.03.21 А/10 Ажилласан жил, мэргэшлийн зэргийн нэмэгдлийг шинэчлэн батлах тухай  
11 2019.03.27 А/11 Хяналт-шинжилгээ үнэлгээний хороо байгуулах тухай  
12 2019.03.29 А/12 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  
13 2019.03.29 А/13 Сагсан бөмбөгийн аварга шалгаруулах нөхөрсөг тэмцээн зохион байгуулах тухай  
14 2019.04.01 А/14 Дүрэм шинэчлэн батлах тухай  
15 2019.04.09 А/15 Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуульд оролцуулах тухай  
16 2019.04.18 А/16 Гар бөмбөгийн аварга шалгаруулах нөхөрсөг тэмцээн зохион байгуулах тухай  
17 2019.04.23 А/17 Сургалтад хамруулж, чөлөө олгох тухай  
18 2019.04.26 А/18 Ажилтны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтийг тайлагнах, ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх журам батлах тухай  
19 2019.05.06 А/19 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  
20 2019.05.08 А/20 Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай  
21 2019.05.23 А/21 Буухиа уралдааны аварга шалгаруулах нөхөрсөг тэмцээн зохион байгуулах тухай  
22 2019.05.27 А/22 Зардал гаргах тухай  
23 2019.06.07 А/23 Үйл ажиллагаа зохион байгуулах тухай   
24 2019.06.07 А/24 Ээлжийн амралт болон орлон гүйцэтгэх хуваарийг шинэчлэн батлах тухай  
25 2019.06.11 А/25 Бүрэлдэхүүн томилон, үүрэгжүүлэх тухай  
26 2019.06.14 А/26 Хэвлэмэл хуудас хүчингүй болгох, устгах тухай  
27 2019.06.20 А/27 Тооллогын комисс байгуулах тухай  
28 2019.06.20 А/28 Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай  
29 2019.06.21 А/29 Хөл бөмбөгийн аварга шалгаруулах нөхөрсөг тэмцээн зохион байгуулах тухай  
30 2019.06.25 А/30 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай   
31 2019.06.28 А/31 Бүрэлдэхүүн томилон, үүрэгжүүлэх тухай  
32 2019.06.28 А/32 Улсын үзлэгт бэлтгэх комисс байгуулах тухай  
33 2019.07.01 А/33 Комиссын бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай  
34 2019.07.10 А/34 Үндсэн хөрөнгө орлогод авах тухай  
35 2019.07.19 А/35 Алба, хэлтсүүдийн чиг үүргийг батлах тухай  
36 2019.07.19 А/36 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  
37 2019.07.22 А/37 Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай  
38 2019.08.07 А/38 Албан тушаалын тодорхойлолт /ажилт, албан тушаал/ батлах тухай  
39 2019.08.07 А/39 Бүтэц, орон тоог өөрчлөхтэй холбогдуулан үүрэгт ажлаас чөлөөлөх тухай  
40 2019.08.07 А/40 Бүтэц, орон тоог өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан үүрэгт ажилд түр болон шинээр томилох тухай  
41 2019.09.05 А/41 Сургалт зохион байгуулах тухай  
42 2019.09.06 А/42 Шагнах тухай  
43 2019.09.06 А/43 Хэлтсүүдийн үндсэн чиг үүргийг батлах тухай  
44 2019.09.06 А/44 Хөдөлмөрийн гэрээ болон эд хөрөнгийн бүрэн хариуцлагын гэрээний загвар маягт шинэчлэн батлах тухай  
45 2019.09.06 А/45 Шагнал олгох тухай  
46 2019.09.10 А/46 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  
47 2019.09.18 А/47 Үндсэн хөрөнгө орлогод авах тухай  
48 2019.09.23 А/48 Ахмадын өдрийн арга хэмжээ зохион байгуулах тухай  
49 2019.10.03 А/49 Хяналт-шинжилгээ үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай  
50 2019.10.04 А/50 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай  
51 2019.10.14 А/51 Ажилтны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт, ажлын үр дүнг дүгнэх ажлын хэсэг  байгуулах тухай   
52 2019.10.21 А/52 Журам шинэчлэн батлах тухай  
53 2019.10.25 А/53 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай  
54 2019.11.13 А/54 Журам шинэчлэн батлах тухай  
55 2019.11.25 А/55 Тушаалыг хүчингүй болгож, журам шинэчлэн батлах тухай  
56 2019.11.25 А/56 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  
57 2019.11.25 А/56-1 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  
58 2019.12.06 А/57 Ажил эрчимжүүлэх тухай  
59 2019.12.13 А/58 Эд хөрөнгийн тооллогын комисс байгуулах тухай  
60 2019.12.13 А/59 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай  
61 2019.12.16 А/60 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  
62 2019.12.16 А/61 Тушаал хүчингүй болгож, журам шинэчлэн батлах тухай  
63 2019.12.17 А/62 Олс таталтын аварга шалгаруулах нөхөрсөг тэмцээн зохион байгуулах тухай  
64 2019.12.20 А/63 Хөдөлмөрийн дотоо журмыг шинэчлэн батлах тухай  
65 2019.12.20 А/64 Тусламж олгох тухай  
66 2019.12.25 А/65 Урамшуулалт цалин олгох тухай  
67 2019.12.25 А/66 Спорт багт шагнал олгох тухай  
68 2019.12.25 А/67 Зардал гаргах тухай  
69 2019.12.30 А/68 Байгууллагын Ёс зүйн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг өөрчлөн батлах тухай  
70 2019.12.30 А/69 Шагнал олгох тухай  
71 2019.12.30 А/70 Арга хэмжээ зохион байгуулах тухай  
72 2019.12.30 А/71 Үндсэн хөрөнгө орлогод авах тухай  
Top