• 2023-03-24 / Баасан гариг /

ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

 2022 ОН "А" ТУШААЛ
Он, сар, Дугаар Товч утга
1 2022.01.03 А/01 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2 2022.01.06 А/02 Бизнес төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай
3 2022.01.07 А/03 Ээлжийн амралт болон орлон гүйцэтгэх хуваарийг батлах тухай
4 2022.01.13 А/04 Соёл, спортын хамтлаг байгуулах тухай
5 2022.01.14 А/05 Коронавирус халдварын тархалтаас сэргийлж албан хаагчдыг хуваарийн дагуу ажиллуулах тухай
6 2022.01.21 А/06 Ажилтан, албан хаагчдыг цахимаар ажиллуулах тухай
7 2022.01.21 А/07 Хэвлэмэл хуудас хүчингүй болгох, устгах тухай
8 2022.01.25 А/08 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
9 2022.01.28 А/09 Сар шинийн баярыг тохиолдуулан хүндэтгэл үзүүлэх тухай
10 2022.01.28 А/10 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
11 2022.01.28 А/11 Захиалагчийн техникийн хяналт хэрэгжүүлэх тухай
12 2022.02.15 А/12 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
13 2022.02.15 А/13 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
14 2022.02.23 А/14 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
15 2022.03.02 А/15 Авлигын эсрэг үндэсний чуулганаас гаргасан зөвлөмжийн хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай
16 2022.03.02 А/16 Тушаал хүчингүй болгох тухай
17 2022.03.25 А/17 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
18 2022.03.25 А/18 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
19 2022.03.25 А/19 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
 20    2022.04.02     А/85         Ажлын хэсэг байгуулах тухай
21.   2022.07.20     А/52         Ажлын хэсэг байгуулах тухай
22.   2022.08.03     А/55         Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
23.   2022.09.16     А/60         Ажлын хэсэг байгуулах тухай
24.   2022.10.14     А/69         Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
25.   202212.05      А/85         Ажлын хэсэг байгуулах тухай 
2021 ОН "А" ТУШААЛ
2020 ОН "А" ТУШААЛ
2019 ОН "А" ТУШААЛ

 
 
Top