• 2020-01-25 / Бямба гариг /

МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ХЭЛТЭС

Мэдээлэл технологийн хэлтсийн чиг үүргүүд: 

Мэдээлэл технологийн үндсэн чиг үүрэг 
Газрын хэмжээнд хэрэгжиж буй төсөл, арга хэмжээний явц, үр дүнг хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл телевиз радио, олон нийтийн сошиал сүлжээгээр сурталчлах, олон нийттэй харилцах, Нийслэлийн дотоод удирдлагын систем Erp.ulaanbaatar.mn, Архив бичиг хэргийн нэгдсэн систем Edoc.ulaanbaatar.mn, Өргөдөл гомдол, санал хүсэлтийн  цахим систем smartcity.mn, Open.ulaanbaatar.mn, Shilendans.gov.mn, ublegal.mn, tender.gov.mn нийслэлийн хэмжээнд хэрэглэгддэг нэгдсэн системүүдийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах, үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдлыг хангах

Мэдээлэл технологийн хэлтсийн ажилчдын нэр, албан тушаал
  
1  С.Соёмбо                      Хэлтсийн дарга 
2  Л.Гансүх                        Ахлах мэргэжилтэн
3  Б.Билэгжаргал             Сүлжээ хариуцсан мэргэжилтэн 
4  Г.Сэр-Од                       Техник хангамж хариуцсан мэргэжилтэн 
5  Б.Ууганбаяр                  Системийн мэргэжилтэн 
6  М.Туяасайхан               Хэвлэл мэдээлэл олон нийттэй харилцах мэргэжилтэн
7  Д.Оюунбилэг                Хэвлэл мэдээлэл олон нийттэй харилцах мэргэжилтэн
 
Top