• 2023-03-24 / Баасан гариг /

БИЧИГ БАРИМТУУД

ЗОХИОГЧИЙН ХЯНАЛТЫН ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ БАРИМТ БИЧГИЙН БҮРДЭЛ


 

БАРИЛГА УГСРАЛТ, ЗУРАГ ТӨСЛИЙН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭ СУНГУУЛАХАД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН БҮРДЭЛ

БАРЬЦАА ХӨРӨНГӨ ЧӨЛӨӨЛӨХ БАРИМТ БИЧГИЙН БҮРДЭЛ

БАРИЛГЫН АЖИЛ ЭХЛҮҮЛЭХ, ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ


БАРИЛГЫН УГСРАЛТЫН АЖЛЫН /эхний/ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН БАРИМТ БИЧГИЙН БҮРДЭЛ


ДАГАЛДАХ ХУУДАС – А


ДАГАЛДАХ ХУУДАС - Б

 
Top