• 2022-01-26 / Лхагва гариг /

ШИНЭ АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР

ТӨЛӨВЛӨЛТ СУДАЛГААНЫ 2 МЭРГЭЖИЛТЭН АЖИЛД АВНА
Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:

 • Нийслэлд хэрэгжүүлэх шаардлагатай урт болон дунд хугацааны тухайн жилийн хөрөнгө оруулалтын ажлын эрэлт хэрэгцээ, үндэслэл, одоогийн байдлыг судлах, дүн шинжилгээ хийх, ажил тус бүрийн эдийн засгийн үр ашгийг тодорхойлох, бүхий л салбарын хөрөнгө оруулалтын төслүүдийг боловсруулах
 • Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, бусад 
 Ажлын байранд тавигдах шаардлага:
 • Дээд. Баклавар болон түүнээс дээш
 • Санхүү, эдийн засагч
 • мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан байх
 • Бичиг баримт боловсруулах
 • Компьютерийн хэрэглээний программуудыг сайн эзэмшсэн
 • Гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй байх
 • Харилцааны соёлтой байх
 • Багаар ажиллах чадвартай байх
 • Үүрэг, хариуцлага  хүлээх
 • Санаачилгатай байх

Анкет авах хугацаа: 2022/01/03 – 2022/01/05 яаралтай  

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ХИЙГДСЭН


ДОТООД ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:

Хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний зураг төсөл, барилга угсралтын ажлын гэрээний хэрэгжилтэд гүйцэтгэлийн хяналтийг зохих үе шатанд тавьж, илэрсэн зөрчлийг арилгах талаар мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, газрын үйл ажиллагаанд учирч болзошгүй эрсдэл, холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журам, стандартын хэрэгжилт болон зөрчлийн талаарх мэдээлэл боловсруулж газрын даргыг мэдээллээр хангах  

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

Дээд. Баклавар болон түүнээс дээш
Барилгын салбарын инженер
Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил ажилласан байх 
Бичиг баримт боловсруулах
Компьютерийн хэрэглээний программуудыг сайн эзэмшсэн
Гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй байх
Харилцааны соёлтой байх
Багаар ажиллах чадвартай байх
Үүрэг, хариуцлага  хүлээх
Санаачилгатай байх

Анкет авах хугацаа:
2021/11/15 – 2021/11/29

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ХИЙГДСЭН


БАРИЛГЫН ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:

Шинэ барилга байгууламж болон их засварын ажлыг батлагдсан зураг, норм стандартыг баримтлан чанартай гүйцэтгүүлэх
Захиалагчийн хяналтыг мэргэжлийн түвшинд удирдан зохион байгуулах
Шинэ барилга байгууламж болон их засварын ажлын техникийн бичиг баримт, ажлын гүйцэтгэл, санхүүгийн бичиг баримтын бүрдлийг хангуулан заавар өгч, хянаж, баталгаажуулан ажиллах

Техникийн тодорхойлолт боловсруулах, үнэн зөв гаргаж тайлагнах, дүүрэг хариуцсан ахлах инженерээр хянуулж баталгаажуулж ажиллах

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

Дээд боловсролтой
Барилгын инженер мэргэжилтэй
Мэргэжлээрээ 5-с дээш жил ажилласан туршлагатай мэргэшсэн инженер байх
Барилгын зураг болон талбай дээр ажиллаж байсан туршлагатай, төсөв хянах, төсвийн программ дээр ажиллах чадвартай
Багаар ажиллах, ачаалал даах чадвартай, харилцааны соёлтой
Компьютерийн зохих мэдлэгтэй

Анкет авах хугацаа: 2021/11/15 – 2021/11/29 /яаралтай/

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ХИЙГДСЭН

 

ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ ДАРГА АЖИЛД АВНА 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:

Засгийн газрын тогтоол шийдвэр, Нийслэлийн нийгэм эдийн засгийн зорилт, чиглэл, Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын захирамж, мөрийн хөтөлбөрт хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр тусгагдсан бодлогын зорилт, хэрэгжүүлэх ажлыг удирдан зохион байгуулах
Газрын санхүүгийн үйл ажиллагааг үр ашигтай явуулах, удирдан зохион байгуулах, өмчийн зөрчилгүй байх, эд хөрөнгийн хадгалалт хамгаалалтад бүртгэлээр тавих хяналтыг сайжруулах, төсвийн хуулийн дагуу хөрөнгө оруулалтыг санхүүжүүлэх, удирдлагыг мэдээллээр хангах, гүйцэтгэлд хяналт тавих
Тухайн жилийн улс, нийслэлийн төсвийн төсөл, төсвийн тодотголын төслүүдэд хүргүүлэх төсөл арга хэмжээний саналуудыг нэгтгэх, хөрөнгө оруулалтын ажлын нэгдсэн төлөвлөгөө боловсруулах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, удирдан зохион байгуулах, мэргэжил арга зүйн заавар, зөвлөгөөгөөр хангах
Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, бусад

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

Инженер, эдийн засагч, Бизнесийн удирдлага мэргэжилтэй
Мэргэжлээрээ 5-аас дээш жил ажилласан байх, төсөв хянах
Албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих, Нууц хадгалах
Албан тушаалын тодорхойлолтын дагуу ажиллах

Анкет авах хугацаа: 2021/10/18 – 2021/10/29 /яаралтай/


СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ХИЙГДСЭН


ЗУРАГ ТӨСЛИЙН ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР АЖИЛД АВНА

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:

 • Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн тухайн онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр, нийгэм эдийн засгийн зорилтууд, батлагдсан хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд тулгуурлан тухайн жилийн төсөл арга хэмжээ хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх
 • Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах ажлын явцад батлагдсан архитектур төлөвлөлтийн болон ажлын зургийн даалгаврын дагуу гүйцэтгэж байгаа эсэхэд захиалагчийн хяналтыг гүйцэтгэх, барилга угсралтын ажлын төсвийг хянах, зураг төсөл боловсруулахад шаардлагатай техникийн нөхцөл бүрдүүлэх
 • Зөвлөх үйлчилгээний гэрээний хэрэгжилтэнд захиалагчийн хяналт тавих
 • Зураг төслөөр дамжуулан дэвшилтэт технологи, хийц материал судлах, нэвтрүүлэх
 
Ажлын байранд тавигдах шаардлага:
 • Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй
 • Архитектор, Барилгын салбарын инженер
 • Барилгын зураг болон талбай дээр ажиллаж байсан туршлагатай, төсөв хянах, зураг төслийн программ дээр ажиллах чадвартай
 • Багаар ажиллах, ачаалал даах чадвартай, харилцааны соёлтой
 • Компьютерийн зохих мэдлэгтэй


Анкет авах хугацаа: 2021/09/15 – 2021/09/29

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ХИЙГДСЭН


ГИДРОТЕХНИКИЙН ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР АЖИЛД АВНА

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:

 • Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн тухайн онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр, нийгэм эдийн засгийн зорилтууд, батлагдсан хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд тулгуурлан тухайн жилийн төсөл арга хэмжээ хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх
 • Төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлэх сарын ажлын төлөвлөгөө, хуваарь гаргаж, барилга байгууламжийн угсралт, их засварын ажлын явц, чанар гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллах
 • Үйл ажиллагаандаа холбогдох хууль, тогтоомж, барилгын норм ба дүрмийг мөрдөн ажиллаж, салбарын техникийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, дэвшилтэт техник технологи, хийц, материалыг судлан нэвтрүүлэх
 • Газрын хэмжээнд хэрэгжиж буй нийт төсөл, арга хэмжээний шинээр барих, өргөтгөх, шинэчлэх барилга байгууламж, дэд бүтцийн угсралт, их засвар, тохижилтын ажил эхлүүлэхэд шаардлагатай бичиг баримтын бүрдлийг хангах, ажил гүйцэтгэх явцад барилга угсралтын чанар байдалд болон гэрээний хэрэгжилтэнд хяналт тавих,   ашиглалтанд хүлээлгэн өгөх үйл ажиллагааг зохион байгуулах, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, өмчид бүртгүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах
 
Ажлын байранд тавигдах шаардлага:
 • Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй
 • Усны барилга байгууламжийн инженер мэргэжилтэй
 • Мэргэжлээрээ 5-с дээш жил ажилласан туршлагатай мэргэшсэн инженер байх
 • Барилгын зураг болон талбай дээр ажиллаж байсан туршлагатай, төсөв хянах, төсвийн программ дээр ажиллах чадвартай
 • Багаар ажиллах, ачаалал даах чадвартай, харилцааны соёлтой
 • Компьютерийн зохих мэдлэгтэй


Анкет авах хугацаа: 2021/08/23 – 2021/09/03

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ХИЙГДСЭН

ТӨЛӨВЛӨЛТ СУДАЛГААНЫ МЭРГЭЖИЛТЭН

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:

Нийслэлд хэрэгжүүлэх шаардлагатай урт болон дунд хугацааны тухайн жилийн хөрөнгө оруулалтын ажлын эрэлт хэрэгцээ, үндэслэл, одоогийн байдлыг судлах, дүн шинжилгээ хийх, ажил тус бүрийн эдийн засгийн үр ашгийг тодорхойлох, бүхий л салбарын хөрөнгө оруулалтын төслүүдийг боловсруулах 

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

Дээд. Бакалавр болон түүнээс дээш
Санхүү, эдийн засагч
мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан байх 
Бичиг баримт боловсруулах
Компьютерийн хэрэглээний программуудыг сайн эзэмшсэн
Гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй байх
Харилцааны соёлтой байх
Багаар ажиллах чадвартай байх
Үүрэг, хариуцлага  хүлээх
Санаачилгатай байх

Анкет авах хугацаа: 2020/08/16 – 2020/08/30

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ХИЙГДСЭН

ТӨЛӨВЛӨЛТ СУДАЛГААНЫ МЭРГЭЖИЛТЭН

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:

Нийслэлд хэрэгжүүлэх шаардлагатай урт болон дунд хугацааны тухайн жилийн хөрөнгө оруулалтын ажлын эрэлт хэрэгцээ, үндэслэл, одоогийн байдлыг судлах, дүн шинжилгээ хийх, ажил тус бүрийн эдийн засгийн үр ашгийг тодорхойлох, бүхий л салбарын хөрөнгө оруулалтын төслүүдийг боловсруулах 

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

Дээд. Бакалавр болон түүнээс дээш
Санхүү, эдийн засагч
мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан байх 
Бичиг баримт боловсруулах
Компьютерийн хэрэглээний программуудыг сайн эзэмшсэн
Гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй байх
Харилцааны соёлтой байх
Багаар ажиллах чадвартай байх
Үүрэг, хариуцлага  хүлээх
Санаачилгатай байх

Анкет авах хугацаа: 2020/08/21 – 2020/09/01

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ХИЙГДСЭН

ДОТООД АЖИЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:

Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төв /Дүнжингарав салбар/ дэх тус газрын үйл ажиллагааг зохион байгуулах, төв оффистой холбох
Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, бусад  

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

Дээд. Баклавар болон түүнээс дээш
Санхүү, эдийн засагч
Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан байх 
Бичиг баримт боловсруулах
Компьютерийн хэрэглээний программуудыг сайн эзэмшсэн
Гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй байх
Харилцааны соёлтой байх
Багаар ажиллах чадвартай байх
Үүрэг, хариуцлага  хүлээх
Санаачилгатай байх

Анкет авах хугацаа: 2021/08/11 – 2021/08/23 /яаралтай/


СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ХИЙГДСЭН


ДОТООД ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:

Хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний зураг төсөл, барилга угсралтын ажлын гэрээний хэрэгжилтэд гүйцэтгэлийн хяналтийг зохих үе шатанд тавьж, илэрсэн зөрчлийг арилгах талаар мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, газрын үйл ажиллагаанд учирч болзошгүй эрсдэл, холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журам, стандартын хэрэгжилт болон зөрчлийн талаарх мэдээлэл боловсруулж газрын даргыг мэдээллээр хангах  

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

Дээд. Баклавар болон түүнээс дээш
Барилгын салбарын инженер
Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил ажилласан байх 
Бичиг баримт боловсруулах
Компьютерийн хэрэглээний программуудыг сайн эзэмшсэн
Гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй байх
Харилцааны соёлтой байх
Багаар ажиллах чадвартай байх
Үүрэг, хариуцлага  хүлээх
Санаачилгатай байх

Анкет авах хугацаа: 2021/08/13 – 2021/08/23

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ХИЙГДСЭН


ЦАХИЛГААНЫ ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:

Хөрөнгө оруулалтаар шинээр баригдах барилга болон их засварын ажлын гадна болон дотор цахилгааны ажлыг батлагдсан норм стандартыг баримтлан чанартай хийлгэж захиалагчийн хяналтыг мэргэжлийн түвшинд удирдан зохион байгуулан ажиллах.
Барилгын ажлын техникийн бичиг баримтын бүрдлийг хянан баталгаажуулж, заавар зөвлөмжөөр хангаж ажиллах
Тайлан, мэдээг хугацаанд нь чанартай, үнэн зөв гаргаж тайлагнах, дүүрэг хариуцсан ахлах инженерээр хянуулж баталгаажуулж ажиллах

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

Дээд боловсролтой
Цахилгааны инженер
Мэргэжлээрээ 5-с дээш жил ажилласан туршлагатай
Мэргэшсэн төсөвчин байх

Мэргэшсэн инженер байх
Багаар ажиллах чадвартай, харилцааны соёлтой.
Компьютерийн зохих мэдлэгтэй

Анкет авах хугацаа: 2021/08/02 – 2021/08/16

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ХИЙГДСЭН


ДОТООД АЖИЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:

Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төв /Дүнжингарав салбар/ дэх тус газрын үйл ажиллагааг зохион байгуулах, төв оффистой холбох
Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, бусад  

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

Дээд. Баклавар болон түүнээс дээш
Санхүү, эдийн засагч
Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан байх 
Бичиг баримт боловсруулах
Компьютерийн хэрэглээний программуудыг сайн эзэмшсэн
Гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй байх
Харилцааны соёлтой байх
Багаар ажиллах чадвартай байх
Үүрэг, хариуцлага  хүлээх
Санаачилгатай байх

Анкет авах хугацаа: 2021/07/26 – 2021/07/28 /яаралтай/


СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ХИЙГДСЭН


ЦАХИЛГААНЫ ИНЖЕНЕР

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:

Хөрөнгө оруулалтаар шинээр баригдах барилга болон их засварын ажлын гадна болон дотор цахилгааны ажлыг батлагдсан норм стандартыг баримтлан чанартай хийлгэж захиалагчийн хяналтыг мэргэжлийн түвшинд удирдан зохион байгуулан ажиллах.
Барилгын ажлын техникийн бичиг баримтын бүрдлийг хянан баталгаажуулж, заавар зөвлөмжөөр хангаж ажиллах
Тайлан, мэдээг хугацаанд нь чанартай, үнэн зөв гаргаж тайлагнах, дүүрэг хариуцсан ахлах инженерээр хянуулж баталгаажуулж ажиллах

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

Дээд боловсролтой
Цахилгааны инженер мэргэжилтэй
Мэргэжлээрээ 5-с дээш жил ажилласан туршлагатай
Барилгын зураг болон талбай дээр ажиллаж байсан туршлагатай
Багаар ажиллах чадвартай, харьцааны соёлтой.
Компьютерийн зохих мэдлэгтэй

Анкет авах хугацаа: 2021/07/01 – 2021/07/08/яаралтай/

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ХИЙГДСЭН

БАРИЛГЫН ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:

Шинэ барилга байгууламж болон их засварын ажлыг батлагдсан зураг, норм стандартыг баримтлан чанартай гүйцэтгүүлэх
Захиалагчийн хяналтыг мэргэжлийн түвшинд удирдан зохион байгуулах
Шинэ барилга байгууламж болон их засварын ажлын техникийн бичиг баримт, ажлын гүйцэтгэл, санхүүгийн бичиг баримтын бүрдлийг хангуулан заавар өгч, хянаж, баталгаажуулан ажиллах

Техникийн тодорхойлолт боловсруулах, үнэн зөв гаргаж тайлагнах, дүүрэг хариуцсан ахлах инженерээр хянуулж баталгаажуулж ажиллах

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

Дээд боловсролтой
Барилгын инженер мэргэжилтэй
Мэргэжлээрээ 5-с дээш жил ажилласан туршлагатай мэргэшсэн инженер байх
Барилгын зураг болон талбай дээр ажиллаж байсан туршлагатай, төсөв хянах, төсвийн программ дээр ажиллах чадвартай
Багаар ажиллах, ачаалал даах чадвартай, харилцааны соёлтой
Компьютерийн зохих мэдлэгтэй

Анкет авах хугацаа: 2021/07/01 – 2021/07/08 /яаралтай/

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ХИЙГДСЭН

 

ГИДРОТЕХНИКИЙН ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР АЖИЛД АВНА

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:

 • Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн тухайн онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр, нийгэм эдийн засгийн зорилтууд, батлагдсан хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд тулгуурлан тухайн жилийн төсөл арга хэмжээ хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх
 • Төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлэх сарын ажлын төлөвлөгөө, хуваарь гаргаж, барилга байгууламжийн угсралт, их засварын ажлын явц, чанар гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллах
 • Үйл ажиллагаандаа холбогдох хууль, тогтоомж, барилгын норм ба дүрмийг мөрдөн ажиллаж, салбарын техникийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, дэвшилтэт техник технологи, хийц, материалыг судлан нэвтрүүлэх
 • Газрын хэмжээнд хэрэгжиж буй нийт төсөл, арга хэмжээний шинээр барих, өргөтгөх, шинэчлэх барилга байгууламж, дэд бүтцийн угсралт, их засвар, тохижилтын ажил эхлүүлэхэд шаардлагатай бичиг баримтын бүрдлийг хангах, ажил гүйцэтгэх явцад барилга угсралтын чанар байдалд болон гэрээний хэрэгжилтэнд хяналт тавих,   ашиглалтанд хүлээлгэн өгөх үйл ажиллагааг зохион байгуулах, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, өмчид бүртгүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах
 
Ажлын байранд тавигдах шаардлага:
 • Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй
 • Усны барилга байгууламжийн инженер мэргэжилтэй
 • Мэргэжлээрээ 5-с дээш жил ажилласан туршлагатай мэргэшсэн инженер байх
 • Барилгын зураг болон талбай дээр ажиллаж байсан туршлагатай, төсөв хянах, төсвийн программ дээр ажиллах чадвартай
 • Багаар ажиллах, ачаалал даах чадвартай, харилцааны соёлтой
 • Компьютерийн зохих мэдлэгтэй


Анкет авах хугацаа: 2021/05/27 – 2021/06/03 /яаралтай/

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ХИЙГДСЭН


БАРИЛГЫН ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:

Шинэ барилга байгууламж болон их засварын ажлыг батлагдсан зураг, норм стандартыг баримтлан чанартай гүйцэтгүүлэх
Захиалагчийн хяналтыг мэргэжлийн түвшинд удирдан зохион байгуулах
Шинэ барилга байгууламж болон их засварын ажлын техникийн бичиг баримт, ажлын гүйцэтгэл, санхүүгийн бичиг баримтын бүрдлийг хангуулан заавар өгч, хянаж, баталгаажуулан ажиллах

Техникийн тодорхойлолт боловсруулах, үнэн зөв гаргаж тайлагнах, дүүрэг хариуцсан ахлах инженерээр хянуулж баталгаажуулж ажиллах

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

Дээд боловсролтой
Барилгын инженер мэргэжилтэй
Мэргэжлээрээ 5-с дээш жил ажилласан туршлагатай мэргэшсэн инженер байх
Барилгын зураг болон талбай дээр ажиллаж байсан туршлагатай, төсөв хянах, төсвийн программ дээр ажиллах чадвартай
Багаар ажиллах, ачаалал даах чадвартай, харилцааны соёлтой
Компьютерийн зохих мэдлэгтэй

Анкет авах хугацаа: 2021/03/10 – 2020/03/12 /яаралтай/

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ХИЙГДСЭН


ДОТООД АЖИЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:

Тогтоол шийдвэр, удирдлагаас гаргасан шийдвэрийн биелэлт /даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлсний дараа Lmonitoring програмд мэдээг оруулах, хурлын тэмдэглэлийг цаасан суурьтайгаар албажуулж хүргүүлэх
Хэлтсийн дотоод үйл ажиллагааг зохион байгуулах, хэлтсийн шуурхай хуралдааны үйл ажиллагааны зохион байгуулалтад оролцох
Сургалт, хүний нөөцийг мэргэшүүлэн сургах, мэдээллийн нэгдсэн бүртгэл, судалгаа хөтлөх   

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

Дээд. Баклавар болон түүнээс дээш
Санхүү, эдийн засагч
мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан байх 
Бичиг баримт боловсруулах
Компьютерийн хэрэглээний программуудыг сайн эзэмшсэн
Гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй байх
Харилцааны соёлтой байх
Багаар ажиллах чадвартай байх
Үүрэг, хариуцлага  хүлээх
Санаачилгатай байх

Анкет авах хугацаа: 2021/03/01 – 2021/03/02 
/яаралтай/

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ХИЙГДСЭН
 

ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨР, ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:

Нийслэлд хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөрүүдийг судлан татсанаар гадаадын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх, сургалтын хэрэгцээ шаардлагын судалгаа гаргах, сургалт нийгмийн батлагааг хангах хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах,  
Удирдлагаас гаргасан шийдвэрийн /тогтоол, шийдвэр/ биелэлт, хэлтсийн гүйцэтгэлийн төлөвлөөгөө, гүйцэтгэлийн тайлан, үйл ажиллагааны тайланг хэлтсийн хэмжээнд тогтоосон хугацаанд цаасан суурьтайгаар албажуулж хүргүүлэх, тайлагнах
Газрын ажилтан, албан хаагчдыг эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулах ажлыг зохион байгуулах
Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, бусад  

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

Дээд. Баклавар болон түүнээс дээш
мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан байх 
Бичиг баримт боловсруулах
Компьютерийн хэрэглээний программуудыг сайн эзэмшсэн
Гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй байх
Харилцааны соёлтой байх
Багаар ажиллах чадвартай байх
Үүрэг, хариуцлага  хүлээх
Санаачилгатай байх

Анкет авах хугацаа: 2021/02/22 – 2021/02/25 /яаралтай/

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ХИЙГДСЭН

ДОТООД ХЯНАЛТЫН МЭРГЭЖИЛТЭН

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:

Тогтоол шийдвэр, удирдлагаас гаргасан шийдвэрийн биелэлт /даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлсний дараа Lmonitoring програмд мэдээг оруулах, хурлын тэмдэглэлийг цаасан суурьтайгаар албажуулж хүргүүлэх
Хэлтсийн дотоод үйл ажиллагааг зохион байгуулах, хэлтсийн шуурхай хуралдааны үйл ажиллагааны зохион байгуулалтад оролцох

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

Дээд. Баклавар болон түүнээс дээш
хууль, эдийн засагч
мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан байх 
Бичиг баримт боловсруулах
Компьютерийн хэрэглээний программуудыг сайн эзэмшсэн
Гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй байх
Харилцааны соёлтой байх
Багаар ажиллах чадвартай байх
Үүрэг, хариуцлага  хүлээх
Санаачилгатай байх

Анкет авах хугацаа: 2021/03/01 – 2021/03/02 
/яаралтай/

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ХИЙГДСЭН


БАРИЛГЫН ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:

Шинэ барилга байгууламж болон их засварын ажлыг батлагдсан зураг, норм стандартыг баримтлан чанартай гүйцэтгүүлэх
Захиалагчийн хяналтыг мэргэжлийн түвшинд удирдан зохион байгуулах
Шинэ барилга байгууламж болон их засварын ажлын техникийн бичиг баримт, ажлын гүйцэтгэл, санхүүгийн бичиг баримтын бүрдлийг хангуулан заавар өгч, хянаж, баталгаажуулан ажиллах

Техникийн тодорхойлолт боловсруулах, үнэн зөв гаргаж тайлагнах, дүүрэг хариуцсан ахлах инженерээр хянуулж баталгаажуулж ажиллах

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

Дээд боловсролтой
Барилгын инженер мэргэжилтэй
Мэргэжлээрээ 5-с дээш жил ажилласан туршлагатай мэргэшсэн инженер байх
Барилгын зураг болон талбай дээр ажиллаж байсан туршлагатай, төсөв хянах, төсвийн программ дээр ажиллах чадвартай
Багаар ажиллах, ачаалал даах чадвартай, харилцааны соёлтой
Компьютерийн зохих мэдлэгтэй

Анкет авах хугацаа: 2021/02/15 – 2021/02/25 /яаралтай/

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ХИЙГДСЭН


БАРИЛГЫН ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:

Шинэ барилга байгууламж болон их засварын ажлыг батлагдсан зураг, норм стандартыг баримтлан чанартай гүйцэтгүүлэх
Захиалагчийн хяналтыг мэргэжлийн түвшинд удирдан зохион байгуулах
Шинэ барилга байгууламж болон их засварын ажлын техникийн бичиг баримт, ажлын гүйцэтгэл, санхүүгийн бичиг баримтын бүрдлийг хангуулан заавар өгч, хянаж, баталгаажуулан ажиллах

Техникийн тодорхойлолт боловсруулах, үнэн зөв гаргаж тайлагнах, дүүрэг хариуцсан ахлах инженерээр хянуулж баталгаажуулж ажиллах

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

Дээд боловсролтой
Барилгын инженер мэргэжилтэй
Мэргэжлээрээ 5-с дээш жил ажилласан туршлагатай мэргэшсэн инженер байх
Барилгын зураг болон талбай дээр ажиллаж байсан туршлагатай, төсөв хянах, төсвийн программ дээр ажиллах чадвартай
Багаар ажиллах, ачаалал даах чадвартай, харилцааны соёлтой
Компьютерийн зохих мэдлэгтэй

Анкет авах хугацаа: 2021/02/15 – 2021/02/25 /яаралтай/

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ХИЙГДСЭНХЭЛТСИЙН ДАРГА 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:

Газрын чиг үүрэгт хамрагдах чиглэлийн хууль, тогтоомж, Нийслэлийн ИТХ болон Нийслэлийн Засаг даргын захирамж, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, биелэлтийг хангуулах
Газрын дотоод үйл ажиллагааг хэвийн явуулах ажлыг тасралтгүй зохион байгуулах
Хэлтсийн ажилтнуудын үйл ажиллагааг уялдуулан  зохион байгуулах, үнэлэх, дүгнэх
Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, бусад

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

Бакалавр ба түүнээс дээш
Багш, Эрх зүйч
Төрийн албанд 10-аас дээш жил ажилласан 
Албан тушаалын тодорхойлолтын дагуу ажиллах

Анкет авах хугацаа: 2021/02/14 – 2021/02/25 /яаралтай/


СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ХИЙГДСЭН

 

ДОТООД АЖИЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:

Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төв /Дүнжингарав салбар/ дэх тус газрын үйл ажиллагааг зохион байгуулах, төв оффистой холбох
Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, бусад  

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

Дээд. Баклавар болон түүнээс дээш
Санхүү, эдийн засагч
мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан байх 
Бичиг баримт боловсруулах
Компьютерийн хэрэглээний программуудыг сайн эзэмшсэн
Гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй байх
Харилцааны соёлтой байх
Багаар ажиллах чадвартай байх
Үүрэг, хариуцлага  хүлээх
Санаачилгатай байх

Анкет авах хугацаа: 2021/02/18 – 2021/02/24 /яаралтай/

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ХИЙГДСЭН


ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУСЛАХ


Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:

-Газрын даргын өдөр тутмын ажилд туслах
-Газрын даргын зөвлөлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж, биелэлтийг хангуулах
-Байгууллагын иргэдтэй хийх уулзалтыг зохион байгуулах, биелэлтийг хангуулах
-Албан тушаалийн тодорхойлолтын дагуу ажиллах

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:
-Дээд боловсролтой, бакалавр болон түүнээс дээш
-3-аас дээш жил ажилласан байх
-Бичиг баримт боловсруулах чадвартай
-Компьютерийн хэрэглээний программуудыг сайн эзэмшсэн
-Гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй байх
-Харилцааны соёлтой байх
-Багаар ажиллах чадвартай
-Үүрэг, хариуцлага хүлээх чадвартай
-Санаачилгатай байх

Анкет авах хугацаа: 2020.11.02-11.06


СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ХИЙГДСЭН


ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУСЛАХ

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:

Газрын даргын өдөр тутмын ажилд туслах
Газрын даргын зөвлөлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж, биелэлтийг хангуулах
Байгууллагын иргэдтэй хийх уулзалтыг зохион байгуулах, биелэлтийг хангуулах
Албан тушаалийн тодорхойлолтын дагуу

Анкет авах хугацаа: 2020/09/05 – 2020/09/16

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ХИЙГДСЭН

ЖОЛООЧ

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:

Газрын үйл ажиллагааг хэвийн шуурхай явуулах нөхцлийг хангахад автомашинуудыг бэлэн байдалд байлгах, ашиглалтыг сайжруулах, автомашинаар саадгүй үйлчлэх

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

Бүрэн дунд боловсролтой, 
Мэргэжил харгалзахгүй, жолооны үнэмлэхтэй
B, C ангилалтай
5-аас дээш жил тасралтгүй автомашин жолоодсон  байх /ачаалал даах чадвартай/

Анкет авах хугацаа: 2020/07/10 – 2020/07/21

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ХИЙГДСЭН

УС ХАНГАМЖ АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:

НЗД бөгөөд УБ хотын захирагчийн тухайн онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр, нийгэм эдийн засгийн зорилтууд, батлагдсан хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд тулгуурлан тухайн жилийн төсөл арга хэмжээ хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх
Төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлэх сарын ажлын төлөвлөгөө, хуваарь гаргаж, барилга байгууламжийн угсралт, их засварын ажлын явц, чанар гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллах
Үйл ажиллагаандаа холбогдох хууль, тогтоомж, БНбД-ийг мөрдөн ажиллаж, салбарын техникийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, дэвшилтэт техник технологи, хийц, материалыг судлан нэвтрүүлэх. 
Газрын хэмжээнд хэрэгжиж буй нийт төсөл, арга хэмжээний шинээр барих, өргөтгөх, шинэчлэх барилга байгууламж, дэд бүтцийн угсралт, их засварын ажил эхлүүлэхэд шаардлагатай бичиг баримтын бүрдлийг хангах, ажил гүйцэтгэх явцад чанар байдалд болон гэрээний хэрэгжилтэнд хяналт гүйцэтгэх,   ашиглалтанд хүлээлгэн өгөх үйл ажиллагааг зохион байгуулах, мэдээллийн сан бүрдүүлэх

Top