• 2021-10-16 / Бямба гариг /

БАРИЛГЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ

 

 Хөрөнгө оруулалтын ажлын мэдээг доорх холбоос дээр дарж татаж авна уу.

Файл: 
2019 оны барилга болон зургийн ажлын мэдээ
/БАРИЛГЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2019.12.25 өдрийн байдлаар
/БАРИЛГЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2019.11.20 өдрийн байдлаар
/БАРИЛГЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2019.10.29 өдрийн байдлаар
/БАРИЛГЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2019.09.29 өдрийн байдлаар
БАРИЛГЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2019.08.29 өдрийн байдлаар
БАРИЛГЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2019.07.18 өдрийн байдлаар
БАРИЛГЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2019.06.25 өдрийн байдлаар
БАРИЛГЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2019.05.23 өдрийн байдлаар
БАРИЛГЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2019.04.18 өдрийн байдлаар
БАРИЛГЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2019.03.26 өдрийн байдлаар
БАРИЛГЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2019.02.25 өдрийн байдлаар
БАРИЛГЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2019.02.15 өдрийн байдлаар
БАРИЛГЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2019.01.30 өдрийн байдлаар 

2018 оны барилга болон зургийн ажлын мэдээ
БАРИЛГЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2018.12.31 өдрийн байдлаар
БАРИЛГЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2018.11.07 өдрийн байдлаар
БАРИЛГЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2018.10.04 өдрийн байдлаар
БАРИЛГЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2018.08.31 өдрийн байдлаар
БАРИЛГЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2018.07.05 өдрийн байдлаар
БАРИЛГЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2018.06.07 өдрийн байдлаар
БАРИЛГЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2018.05.03 өдрийн байдлаар
БАРИЛГЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2018.04.05 өдрийн байдлаар
БАРИЛГЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2018.03.05 өдрийн байдлаар
БАРИЛГЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2018.02.02 өдрийн байдлаар
ЗУРГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2018.12.31 өдрийн байдлаар
ЗУРГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2018.11.08 өдрийн байдлаар
ЗУРГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2018.10.04 өдрийн байдлаар
ЗУРГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2018.08.10 өдрийн байдлаар
ЗУРГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2018.06.08 өдрийн байдлаар
ЗУРГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2018.05.03 өдрийн байдлаар
ЗУРГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2018.04.05 өдрийн байдлаар
ЗУРГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2018.03.05 өдрийн байдлаар
ЗУРГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2018.02.05 өдрийн байдлаар
2017 оны барилга болон зургийн ажлын мэдээ
ЗУРГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2017.12.31.
БАРИЛГЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2017.12.31.
2016 оны барилга болон зургийн ажлын мэдээ
ЗУРГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2016.12.31.
2015 оны барилга болон зургийн ажлын мэдээ
ЗУРГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2015.09.25.
2014 оны барилга болон зургийн ажлын мэдээ
ЗУРГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2014.05.02.
ЗУРГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2014.03.20.
ЗУРГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2014.02.14.
БАРИЛГЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2014.02.14.
2013 оны барилга болон зургийн ажлын мэдээ
ЗУРГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2013.12.30.
БАРИЛГЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2013.12.30.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top