• 2019-04-22 / Даваа гариг /

ДУНДЫН ОФФИСЫН УУЛЗАЛТ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙН ТАНХИМЫН ЗАСВАР

: 2018-07-19 14:32:17

ГҮЙЦЭТГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА: ТҮРҮҮ ГАРАВ ХХК
АЖЛЫН ЯВЦ: 100%
Сүхбаатар дүүргийн 8-р хороонд байрлах дундын оффисын уулзалт, хэлэлцүүлгийн танхимын засварын ажил нь Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж байгаа бөгөөд 2018 оны 06-р сарын 08-ны байдлаар ажил бүрэн дуусч байнгын ашиглалтад оруулах комисс хүлээн авсан. 
Top