• 2018-08-17 / Баасан гариг /

Баянзүрх дүүргийн 3 дугаар хороо 9 дүгээр байрны зүүн талд хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах ажил

: 2018-05-25 11:49:35

2017 оны 11-р сарын 1-ний өдөр гэрээг баталгаажуулан 2018 оны 4-р сарын 20 -ны өдөр ажил эхэлсэн. 2018 оны 5-р сарын 16- ны өдрийн байдлаар зам талбайн ажил хийгдэж дууссан бөгөөд гэрэлтүүлэг тоноглолын ажил хийгдэж байна. Ажлын явц 80%-тай.
 
Top