• 2018-08-17 / Баасан гариг /

19 дүгээр сургуулийн арын автобусны буудлын тохижилтын ажил /БГД, 20 дугаар хороо/

: 2018-05-23 13:31:31

Гүйцэтгэгч байгууллага : Ханлигтайшир Илч ХХК
2017 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдөр техникийн зөвлөлийн хурлаар 2017 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдөр хүртэл сунгагдсан. 2017 оны 09 дүгээр сарын 29 ний өдрийн эрчим хүчний яамны техникийн нөхцөл сунгах хурлаар техникийн нөхцөл сунгагдсан. 6800 метр кабель татагдсан. Улаанхуаран дэд станцад 4 ширхэг ячейкийг угсарч тоноглосон. Сунгалтын гэрээ баталгаажсан. Гүйцэтгэл нь хянагдаж техникийн зөвлөлийн хурлаар тухайн ажлын хөрөнгө он дамжсан учир гэрээний хугацааг 2018.06.01-ний өдөр хүртэл сунгахаар шийдвэрлэсэн. Гэрээ баталгаажсан. зураг нь магадлалаар баталгаажсан. Ажлын явц 90%-тай байна. 

 
Top