• 2022-01-26 / Лхагва гариг /

ХӨЛ БӨМБӨГИЙН ТЭМЦЭЭН

: 2017-10-07 12:56:48

Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газрын хамт олон соел, спортын жилийн төлөвлөгөөний дагуу ХӨЛ БӨМБӨГИЙН ТЭМЦЭЭН-ийг 2017.09.23-ны өдөр зохион байгуулав. 6 баг хүч самбаагаа сорин уралдснаас 1-р байрыг РЕБЕЛС баг, 2-р байрыг ТАЛСТ баг эзлэн бусдыгаа манлайллаа.
Top