• 2021-12-01 / Лхагва гариг /

АЛБАН ХААГЧИД ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ШИНЖИЛГЭЭНД ХАМРАГДАВ

: 2021-11-18 10:28:29

Албан хаагчдын эрүүл мэндийг бэхжүүлэх зорилгоор Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар СХД-ийн жишиг нэгдсэн эмнэлэгтэй хамтран эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэг шинжилгээг нийт албан хаагчдын дунд 11 дүгээр сарын 18-ны өдөр зохион байгууллаа. Үзлэгээр нийт 80 албан хаагч биохими, цусны шинжилгээнд хамрагдсан юм.Top