• 2021-12-01 / Лхагва гариг /

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЕБ-ЫН 24 ДҮГЭЭР СУРГУУЛИЙН ЗАСВАР, ТОХИЖИЛТЫН АЖЛУУД ХИЙГДЭЖ ДУУСЛАА

: 2021-11-04 09:59:01

Сургууль, цэцэрлэгийн орчинг сайжруулах, сэргээн засварлах, тохижуулах суралцагчдын ая тухтай суралцах орчинг бүрдүүлэх ажлын хүрээнд:
•  Чингэлтэй дүүргийн 2 дугаар хороо Ерөнхий боловсролын 24 дүгээр сургуулийн гаднах хашаа, баруун талын гудамж талбайд мод суулгалт, явган замын тохижилтын ажил тус тус хийгдэж дууслаа. Тус ажлыг Нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар “Интел хаитек” ХХК хийж гүйцэтгэлээ. 
•  Мөн тус сургуулийн 1 давхарт их засвар, тохижилтын ажил бүрэн хийгдэж дууссан. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар уг ажлыг “Уулс дөл” ХХК хийж гүйцэтгэлээ.


 
Top