• 2021-12-01 / Лхагва гариг /

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ҮНЭГТЭЙ, ЗАМЧИН ГЭР ХОРООЛЛЫН ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ ХИЙГДЭЖ ДУУСЛАА

: 2021-11-01 16:07:54

Иргэдийн ая тухтай, аюулгүй амьдрах орчин нөхцлийг сайжруулах зорилгоор Нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар тус дүүргийн 2 хороонд гэрэлтүүлгийн ажлыг бүрэн хийж гүйцэтгэв.
Тус ажлын хүрээнд 84 ширхэг эрчим хүчний хэмнэлттэй LED гэрэлтүүлгийг 2 хороонд хуваан суурьлуулсан. Гэрэлтүүлгийн ажлыг “Өндрийн Удам” ХХК хийж гүйцэтгэв.Top