• 2022-01-26 / Лхагва гариг /

СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА

: 2021-10-05 14:28:27

2022 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс мөрдөж эхлэх зарим хуулиудыг таниулан, сурталчлах, Нийслэлийн эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн сан ublegal.mn сайтыг танилцуулах цахим сургалт” сэдэвт сургалтад хамрагдсан тухай”
 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтсээс 2022 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс мөрдөж эхлэх зарим хуулиудыг таниулан, сурталчлах, Нийслэлийн эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн сан ublegal.mn сайтыг танилцуулах зорилгоор нийслэлийн харьяа төсөвт болон өмчит байгууллагуудын албан хаагчдад зориулсан цахим сургалт 2021 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрийн 08:30-12:00 цагийн хооронд зохион байгуулагдаж байгууллагын (36) албан хаагчийг хамрууллаа. 
Top