• 2021-09-26 / Ням гариг /

АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТ СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

: 2021-09-13 16:18:20

Нийслэлийн Сургалт, судалгааны төвийн 2021 оны батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу “Архив албан хэрэг хөтлөлт” сэдэвт сургалт 2021.09.08-ны өдөр цахимаар зохион байгуулагдлаа. Сургалтаар стандарт, албан хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг журам болон баримт, бичгийн стандартад орсон нэмэлт өөрчлөлт, шинэчлэгдсэн зохицуулалтын талаар танилцуулж, албан хэрэг хөтлөлтийн ᠎EDOC системийн ашиглалт, анхаарах зүйлсийн талаар дэлгэрэнгүй орсон юм. Тус сургалтад Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газрын алба хаагчид идэвх, санаачлагатай оролцон хамрагдлаа.
Top