• 2021-09-26 / Ням гариг /

АШУҮИС-ИЙН ТӨВ БАЙРНЫ ГАДНА ТАЛБАЙН АВТОЗОГСООЛЫГ БУУЛГАН ТОХИЖИЛТ, НОГООН БАЙГУУЛАМЖ БАРЬЛАА

: 2021-07-27 14:32:31

Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газраас захиалагчийн техникийн хяналт гүйцэтгэсэн АШУҮИС-ийн тев байрны гадна талбайн тохижилт, ногоон байгууламжийн ажил дуусч ашиглалтад ороход бэлэн боллоо.
Тус тохижилтын талбай нь хуучин авто зогсоол байсан бөгөөд тохижилтын ажлын хүрээнд буулган нийт 1619м2 талбайд ногоон байгууламж, зүлэгжүүлэлт,  явган хүний зам, иргэд амарч суух сандал болон хөшөө, гэрэлтүүлгийг цогцоор нь шийдэж өгсөн юм.
Гүйцэтгэгч байгууллага: “Охь мандал” ХХКTop