• 2021-01-25 / Даваа гариг /

​ЭРҮҮЛ МЭНД БА АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ

: 2020-12-22 19:36:15

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын соёлыг өндөр түвшинд төлөвшүүлэхэд бүх албан хаагчдыг хамруулах нь нэн тэргүүний үүрэг хариуцлага билээ.
Энэхүү ажлын хүрээнд болзошгүй аюул, ослоос урьдчилан сэргийлэх, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, стандарт, норм нормативыг мөрдөх, байгууллагынхаа гадна, дотор талбайд эрсдэлгүй, орчныг бүрдүүлж ажиллан, албан хаагчиддаа зөвлөмж уриалга хүргэж байна.
Top