• 2021-07-30 / Баасан гариг /

НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН НИЙТИЙН ОРОН СУУЦНЫ ЗОРИУЛАЛТТАЙ БАЙРНУУДЫН ГАДНА ХАНАНЫ ДУЛААЛГЫН АЖИЛ

: 2020-06-19 09:45:28

Нийслэлийн Хөрөнгө Оруулалтын Газраас захиалагчийн техникийн хяналт хийсэн Налайх дүүргийн нийтийн орон сууцны зориулалттай байрнуудын дулаан алдалтыг нөхөх хэрэгцээ, шаардлагын дагуу гадна хананы дулаалгын ажил хийгдэж, дуусах шатандаа явж байна.
Ажлын явц: 95%
Гүйцэтгэгч байгууллага: Топ шилэн хөшиг ХХК, Нэмэх Сүлжээ ХХК, Оргил Сор ХХК, Вектор ус дриллинг ХХК

Top