• 2019-01-17 / Пүрэв гариг /

Илч-Орд ОНӨААТҮГ-ын 1,2 дугаар зуухны засварын ажил

: 2017-11-21 11:57:40

БАЙРШИЛ: Багахангай: 1,2 хороо
ГҮЙЦЭТГЭГЧ: ИХРИЙН БУУЦ ХХК
ҮР ДҮН: Уг ажил хийгдэснээр Багахангай дүүргийн иргэд найдвартай дулаан хангамжид холбогдох боломж бүрдсэн.
ЭХ ҮҮСВЭР: НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ
Top