• 2021-09-26 / Ням гариг /

2016-2019 ОНД ХУД-Т ХИЙГДСЭН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН АЖЛУУД

: 2020-03-24 11:46:24

2016-2019 онд ХУД-т Нийслэлийн Хөрөнгө Оруулалтын Газар захиалагчийн техникийн хяналтыг хийж гүйцэтгэсэн онцлох бүтээн байгуулалтын ажлуудаас танилцуулж байна.
Top