• 2017-12-17 / Ням гариг /

54А, 54Б БАЙРНЫ ГАДНА ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТ

: 2017-11-10 09:26:34

Байршил: ХУД 11-р хороо
Гүйцэтгэгч: ЭКБИС ХХК
Үр дүн: Иргэдийн амьдрах орчин нөхцөл сайжирна
Эх үүсвэр: Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалт
Top