• 2018-09-18 / Мягмар гариг /

38 ДУГААР СУРГУУЛИЙН БУУЛГАХ-БАРИХ-ШИЛЖҮҮЛЭХ

: 2017-11-09 15:47:57

Байршил: Баянгол дүүрэг 3 дугаар хороо
Гүйцэтгэгч: ӨВМТХ ХХК
Үр дүн: 1500 хүүхдийн сургуулийн шинээр бий болов
Эх үүсвэр:  Концесс
Top