• 2018-11-18 / Ням гариг /

34 ДҮГЭЭР СУРГУУЛИЙН БАРИЛГЫН ДЭЭВЭР, СПОРТ ЗААЛНЫ ЗАСВАР

: 2017-11-09 15:14:13

Байршил: /ХУД 4 дүгээр хороо/ 
Гүйцэтгэгч: Ганцаг ХХК 
Үр дүн: 34 дүгээр сургуулийн сурагчдын сурч боловсрох орчин нөхцөл сайжирна.
Эх үүсвэр: Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт
Top