• 2018-07-21 / Бямба гариг /

ОРОН СУУЦНЫ ДУНДАХ ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ

: 2017-11-09 15:06:49

Байршил: /БЗД 13 Хороо/
Гүйцэтгэгч: Энх Бизнес Өгөөмж ХХК
Үр дүн: Оршин суух нөхцөл сайжирна
Эх үүсвэр: Дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сан
Top