• 2020-10-27 / Мягмар гариг /

СЭЛБЭ ДЭД ТӨВД УСАН САН, НАСОС СТАНЦЫН БАРИЛГА УГСРАЛТ

: 2019-10-09 08:52:04

СЭЛБЭ ДЭД ТӨВД УСАН САН, НАСОС СТАНЦЫН БАРИЛГА УГСРАЛТ БОЛОН УС ХАНГАМЖИЙН ШУГАМ ХООЛОЙ НИЙЛҮҮЛЖ, СУУРИЛУУЛАХ АЖИЛ

СБД-ийн 16, 18 дугаар хороонд Сэлбэ дэд төвд усан сан, насос станцын барилга угсралт болон ус хангамжийн шугам хоолой нийлүүлж, суурилуулах ажлын гүйцэтгэгч байгууллагатай 2018 оны 03 сард гэрээ байгуулан, ажил эхлүүлсэн.Ажил дууссан.Комиссын акт баталгаажих шатандаа явж байна.

Сэлбэ дэд төвд усан сан, насос станцын барилга угсралт болон ус хангамжийн шугам хоолой нийлүүлж, суурилуулах ажил хийгдсэнээр ус хадгалах нөөц эх үүсвэртэй болох юм.

Гүйцэтгэгч байгууллага: САНЖАТ ХХК

Top