• 2019-04-22 / Даваа гариг /

БЗД ОРОС 14-Р СУРГУУЛЬ ОРЧМЫН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН БОХИРЫН ТАТУУРГЫН ГОЛ ЦУГЛУУЛАХ, БАРИЛГА УГСРАЛТ

: 2019-01-23 15:35:36

ГҮЙЦЭТГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА: Модерн хас ХХК, Монгол менежмент төв ХХК-иудын түншлэл
АЖЛЫН ЯВЦ: 80%Нийт ф400мм голчтой 543м шугамын угсралт хийгдэхээс талбайд 80 хувийн угсралт хийгдээд байна. Энхтайвны өргөн чөлөөний автозам доогуур сүвэлгээ хийж, одоо байгаа ф500мм -ын шугамд огтолгоо хийгдсэн.  
Top