• 2019-04-22 / Даваа гариг /

ТАЙЛАНГИЙН ХУРАЛ

: 2018-12-14 13:36:24

Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газрын Тайлангийн хурал 2018 оны 12 дугаар сарын 14 –ний өдөр боллоо.
Тус газар НЗД-ын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх 2018 оны зорилт, “Иргэдийн оролцоотой амьдрах орчноо сайжруулах жил”-ийн хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа, нийслэлчүүдийн өмнө хүлээсэн үүрэг хариуцлагаа нэр төртэй биелүүлэн, өмнөө тавьсан зорилтоо 100% биелүүлэн ажиллалаа.


 
Top