• 2019-12-13 / Баасан гариг /

ГАДНА УСАН ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГА, ЦАХИЛГААН, ХОЛБООНЫ ШУГАМ СҮЛЖЭЭ/ БАРИХ АЖИЛ

: 2018-11-14 09:20:26

ГҮЙЦЭТГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА: ГЕГАТЕРА ТЕХ ХХК, ХАНГИЛЦАГ ХХК-ИУДЫН ТҮНШЛЭЛ
АЖЛЫН ЯВЦ: 100%
2018 оны 04-р сарын 12 ний өдөр түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй гэрээ байгуулагдсан. Тоног төхөөрөмжүүдийн туршилт тохируулгын ажил хийгдэж, барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтанд оруулах комисс 2018 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдөр ажилласан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа байна.Top