My Twitter Feed

September 21, 2017

Мэдээ, мэдээлэл:

БЭСРЭГ НААДАМ -

Friday, September 15, 2017

МЭНДЧИЛГЭЭ -

Friday, September 8, 2017

2017 ОНЫ 2-Р УЛИРАЛД АШИГЛАЛТАНД ОРСОН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ -

Friday, September 1, 2017

ЭРТЭЧ НХОГ -

Monday, August 28, 2017

ҮЗЭСГЭЛЭНТ УЛААНБААТАР-2017 -

Thursday, August 24, 2017

ЭРТЭЧ НХОГ -

Thursday, July 27, 2017

2017 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАНГИЙН ХУРАЛ -

Friday, July 21, 2017

ХАНДИВЫН АЯНД НЭГДЛЭЭ -

Friday, July 21, 2017

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА -

Monday, July 17, 2017

ЭРТЭЧ НХОГ -

Tuesday, June 20, 2017

ТӨЛӨВЛӨЛТ, СУДАЛГААНЫ ХЭЛТЭС

Хөрөнгө оруулалт, Төлөвлөлтийн хэлтсийн үндсэн чиг үүргүүд:
– Хөрөнгө оруулалтын хэрэгцээг судлан, дүн шинжилгээ хийж үр дүнгийн саналаа холбогдох газруудад хүргүүлэх
– Төсөл, арга хэмжээний өмнөх шатны судалгаа тооцооны ажлыг гүйцэтгүүлэн тэдгээрийн хүчин чадал, бүрэлдэхүүн, материалын болон техник технологийн сонголт, эдийн засгийн үр ашигтай холбогдсон асуудлын биелэлтийг хангуулах
– Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлтийн бодлогыг хэрэгжүүлэх
– Дүүргүүдэд судалгаа шинжилгээ хийж, шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын төсөл, хөтөлбөрүүдийг боловсруулах
– Нийслэлийн хэмжээнд хийгдэж байгаа гадаад дотоод, хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээнүүдэд анализ дүн шинжилгээ хийх, хөрөнгө оруулалтын ажлын эдийн засгийн зардал, үр ашиг, хэтийн хөрөнгө оруулалтын тооцоо, хөрөнгө оруулалтын тайлан бэлтгэх, гадаадын болон хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтыг нийслэлд татах ажлыг зохион байгуулах
– Хөрөнгө оруулалтын ажлын эдийн засгийн зардал, үр ашиг, хэтийн хөрөнгө оруулалтын тооцоог боловсруулах, нийслэлийн харъяа байгууллага, иргэд, холбогдох газруудаас салбарын жил бүрийн хөрөнгө оруулалт төлөвлөлтийн саналын судалгаа авч боловсруулах
– Хот байгуулалт, хөрөнгө оруулалт хариуцсан Нийслэлийн Засаг даргын орлогчийн ажлын хэрэгцээний мэдээлэл боловсруулах, бэлтгэх

Хөрөнгө Оруулалт, Төлөвлөлтийн хэлтсийн ажилчдын нэр, албан тушаал

1 Н.Эгиймаа Төлөвлөлт, судалгааны хэлтсийн дарга
2 Ц.Анхболд Ахлах мэргэжилтэн
3 Ш.Эрдэнэбилэг Төлөвлөлт, судалгааны мэргэжилтэн
4 О.Баярмаа Төлөвлөлт, судалгааны мэргэжилтэн
5 Б.Сайнбилэг Төлөвлөлт, судалгааны мэргэжилтэн
6 Ш.Ундармаа Төлөвлөлт, судалгааны мэргэжилтэн
7 Х.Энхбаатар Төлөвлөлт, судалгааны мэргэжилтэн
8 Б.Гэрэлчулуун Төсөл хамтын ажиллагаа, гадаад харилцаа хариуцсан мэргэжилтэн
9 Д.Энхжаргал Мэдээ тайлан хариуцсан мэргэжилтэн
10 М.Эрдэнэбаяр Газрын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
11 Ц.Амрабаясгалан Төлөвлөлт, судалгааны мэргэжилтэн
12 Ц.Амартүвшин Төлөвлөлт, судалгааны мэргэжилтэн

 

Утас:      976-11-323026 

IMG_1687

Comments are closed.