My Twitter Feed

September 21, 2017

Мэдээ, мэдээлэл:

БЭСРЭГ НААДАМ -

Friday, September 15, 2017

МЭНДЧИЛГЭЭ -

Friday, September 8, 2017

2017 ОНЫ 2-Р УЛИРАЛД АШИГЛАЛТАНД ОРСОН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ -

Friday, September 1, 2017

ЭРТЭЧ НХОГ -

Monday, August 28, 2017

ҮЗЭСГЭЛЭНТ УЛААНБААТАР-2017 -

Thursday, August 24, 2017

ЭРТЭЧ НХОГ -

Thursday, July 27, 2017

2017 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАНГИЙН ХУРАЛ -

Friday, July 21, 2017

ХАНДИВЫН АЯНД НЭГДЛЭЭ -

Friday, July 21, 2017

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА -

Monday, July 17, 2017

ЭРТЭЧ НХОГ -

Tuesday, June 20, 2017

ХУУЛЬ

legal 1. Иргэний хууль
 2. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай
 3. Төрийн болон орон нутгийн өмчөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай
 4. Төсвийн тухай
 5. Компанийн тухай
 6. Хөдөлмөрийн тухай
 7. Барилгын тухай
 8. Хот байгуулалтын тухай
 9. Байгууллагын нууцийн тухай 
 10. Газрын тухай 
 11. Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай
 12. Шилэн дансны тухай
 13. Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татварын тухай
 14. Татварын ерөнхий хууль
 15. Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай
 16. Иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд өргөдөл гомдол гаргах түүнийг хянан шийдвэрлэх тухай хууль
 17. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай 
 18. Хөрөнгө оруулалтын тухай
 19. Концессын тухай
 20. Хот суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай
 21. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай
 22. Авлигын эсрэг хууль
 23. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхолыг зохиуцлах, ашиг сонирхолын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх хууль
 24. Монгол улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай 
 25. Тухайн асуудлаас шалтгаалж холбогдох бусад хуулиуд

Comments are closed.