My Twitter Feed

September 21, 2017

Мэдээ, мэдээлэл:

БЭСРЭГ НААДАМ -

Friday, September 15, 2017

МЭНДЧИЛГЭЭ -

Friday, September 8, 2017

2017 ОНЫ 2-Р УЛИРАЛД АШИГЛАЛТАНД ОРСОН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ -

Friday, September 1, 2017

ЭРТЭЧ НХОГ -

Monday, August 28, 2017

ҮЗЭСГЭЛЭНТ УЛААНБААТАР-2017 -

Thursday, August 24, 2017

ЭРТЭЧ НХОГ -

Thursday, July 27, 2017

2017 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАНГИЙН ХУРАЛ -

Friday, July 21, 2017

ХАНДИВЫН АЯНД НЭГДЛЭЭ -

Friday, July 21, 2017

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА -

Monday, July 17, 2017

ЭРТЭЧ НХОГ -

Tuesday, June 20, 2017

ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТЭС

  • Захиргааны хэлтсийн чиг үүргүүд:

Захиргааны хэлтсийн чиг үүрэг
Газрын өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааны нөхцөлийг бүрдүүлэх;
Үйл ажиллагааны нэгдмэл байдал, дотоод зохион байгуулалт, үндсэн зорилт, чиг үүргийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;
Ажлын байрны тодорхойлолтыг боловсруулах, ажилтантай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах үйл ажиллагааг зохион байгуулах;
Хөдөлмөрийн дотоод журам, ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан чиг үүрэг, холбогдох дүрэм, журмын хэрэгжилтэд хяналт тавих;
Ажилтнуудын дэг журам, сахилга, хариуцлага, ёс зүйн хэм хэмжээнд хяналт тавих, сахиулах арга хэмжээ авах;
Ажилтныг мэргэшүүлэх, давтан сургах болон нийгмийн асуудлыг шийдвэрлүүлэх ажлыг удирдан зохион байгуулах;
Ажилтныг шагнал урамшуулалд тодорхойлох, сахилгын арга хэмжээ авахуулах шийдвэрлүүлэх ажлыг зохион байгуулах;
Захиргаа, хүний нөөц, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг эрхлэн явуулах;
Сургалт, семинар, олон нийтийн арга хэмжээг зохион байгуулах;
Ажилтны ажлын гүйцэтгэлийг үнэлж дүгнэх;
Мэдээллийн технологийн аюулгүй байдал, вебсайт болон программ, техник хангамжийн үйл ажиллагааг эрхлэн гүйцэтгэх;
Газрын даргын зөвлөлийн хурал болон шуурхай хуралдааны үйл ажиллагааг зохион байгуулах;
Үйлчилгээний нэгдсэн төвөөр дамжин ирсэн баримт бичгүүдийг хүлээн авах, бүртгэлжүүлэх;
Бусад

  • Захиргаа, Удирдлагын хэлтсийн ажилчдын нэр, албан тушаал 
1 Д.Цэрэнлхам Хэлтсийн дарга
2 Н.Амарбаяр Ахлах мэргэжилтэн
2 Б.Халиун Даргын туслах
3 Н.Солонго Архивын эрхлэгч
4 Э.Энхтүвшин Бичиг хэргийн ажилтан
5 Ө.Эрдэнэчимэг Хүний нөөц, дотоод асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
6  Ш.Ням Мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн

/Утас:   +976-11-311632/

/Утас:   75751200 (123)/- Дүнжингарав нэгдсэн үйлчилгээний төв

       IMG_1663

 

 

Comments are closed.