My Twitter Feed

September 21, 2017

Мэдээ, мэдээлэл:

БЭСРЭГ НААДАМ -

Friday, September 15, 2017

МЭНДЧИЛГЭЭ -

Friday, September 8, 2017

2017 ОНЫ 2-Р УЛИРАЛД АШИГЛАЛТАНД ОРСОН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ -

Friday, September 1, 2017

ЭРТЭЧ НХОГ -

Monday, August 28, 2017

ҮЗЭСГЭЛЭНТ УЛААНБААТАР-2017 -

Thursday, August 24, 2017

ЭРТЭЧ НХОГ -

Thursday, July 27, 2017

2017 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАНГИЙН ХУРАЛ -

Friday, July 21, 2017

ХАНДИВЫН АЯНД НЭГДЛЭЭ -

Friday, July 21, 2017

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА -

Monday, July 17, 2017

ЭРТЭЧ НХОГ -

Tuesday, June 20, 2017

САНХҮҮЖИЛТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2016 ОНД НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР НХОГ ДЭЭР ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН САНХҮҮЖИЛТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
САНХҮҮЖИЛТИЙН-МЭДЭЭЛЭЛ-20161231

2015 ОНД НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР НХОГ ДЭЭР ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН САНХҮҮЖИЛТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

САНХҮҮЖИЛТИЙН-МЭДЭЭЛЭЛ-20151231

2014-2015 ОНД НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР НХОГ ДЭЭР ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН САНХҮҮЖИЛТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

САНХҮҮЖИЛТИЙН-МЭДЭЭЛЭЛ-2014-20151231

2015 ОНД НИЙСЛЭЛИЙН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН  ХӨРӨНГӨӨР НХОГ ДЭЭР ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА 

САНХҮҮЖИЛТИЙН-МЭДЭЭЛЭЛ-20151231 НОТХС

2015 ОНД УЛСЫН ТӨСВИЙН  ХӨРӨНГӨӨР НХОГ ДЭЭР ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН САНХҮҮЖИЛТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

САНХҮҮЖИЛТИЙН-МЭДЭЭЛЭЛ-20151231 УТХО

2015 ОНД ЗАСАГ ДАРГЫН НӨӨЦ  ХӨРӨНГӨӨР НХОГ ДЭЭР ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН САНХҮҮЖИЛТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

САНХҮҮЖИЛТИЙН-МЭДЭЭЛЭЛ-20151231 ЗДНХ

Төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээд болон төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин

1111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 онд Худалдан авсан хөрөнгийн жагсаалт

2013 ҮХ хөдлөлийн тайлан

 

2014 онд Худалдан авсан хөрөнгийн жагсаалт

2014 ҮХ хөдлөлийн тайлан

Leave a Reply

Your email address will not be published.